HEAL THE WORLD
MICHAEL JACKSON

There's A Place In
Your Heart
And I Know That It Is Love
And This Place Could
Be Much
Brighter Than Tomorrow
And If You Really Try
You'll Find There's No Need
To Cry
In This Place You'll Feel
There's No Hurt Or Sorrow

There Are Ways
To Get There
If You Care Enough
For The Living
Make A Little Space
Make A Better Place...

Heal The World
Make It A Better Place
For You And For Me
And The Entire Human Race
There Are People Dying
If You Care Enough
For The Living
Make A Better Place
For You And For Me

If You Want To Know Why
There's A Love That
Cannot Lie
Love Is Strong
It Only Cares For
Joyful Giving
If We Try
We Shall See
In This Bliss
We Cannot Feel
Fear Or Dread
We Stop Existing And
Start Living

Then It Feels That Always
Love's Enough For
Us Growing
So Make A Better World
Make A Better World...

Heal The World
Make It A Better Place
For You And For Me
And The Entire Human Race
There Are People Dying
If You Care Enough
For The Living
Make A Better Place
For You And For Me

And The Dream We Were
Conceived In
Will Reveal A Joyful Face
And The World We
Once Believed In
Will Shine Again In Grace
Then Why Do We Keep
Strangling Life
Wound This Earth
Crucify Its Soul
Though It's Plain To See
This World Is Heavenly
Be God's Glow

We Could Fly So High
Let Our Spirits Never Die
In My Heart
I Feel You Are All
My Brothers
Create A World With
No Fear
Together We'll Cry
Happy Tears
See The Nations Turn
Their Swords
Into Plowshares

We Could Really Get There
If You Cared Enough
For The Living
Make A Little Space
To Make A Better Place...

Heal The World
Make It A Better Place
For You And For Me
And The Entire Human Race
There Are People Dying
If You Care Enough
For The Living
Make A Better Place
For You And For Me

Heal The World
Make It A Better Place
For You And For Me
And The Entire Human Race
There Are People Dying
If You Care Enough
For The Living
Make A Better Place
For You And For Me

Heal The World
Make It A Better Place
For You And For Me
And The Entire Human Race
There Are People Dying
If You Care Enough
For The Living
Make A Better Place
For You And For Me

There Are People Dying
If You Care Enough
For The Living
Make A Better Place
For You And For Me

There Are People Dying
If You Care Enough
For The Living
Make A Better Place
For You And For Me

You And For Me
You And For Me
You And For Me
You And For Me
You And For Me
You And For Me
You And For Me
You And For Me
You And For Me
You And For Me
You And For Me
Lyrics from http://www.pohodar.com

UZDRAV SVĚT
MICHAEL JACKSON

Je místo
Ve Tvém srdci
A já vím, že to je láska
A tohle místo by mohlo
být mnohem
jasnější než zítřejší ráno
A když se opravdu pokusíš
Zjistíš, že není třeba
plakat
Na tomto místě cítíš
Že není žádná bolest nebo trápení

Jsou cesty
Jak se tam dostat
Jestliže jsi dost pozorný
K životu
Vytvoř malý prostor
Vytvoř lepší místo...

Uzdrav svět
Vytvoř z něj lepší místo
Pro Tebe a pro mě
A pro veškeré lidstvo
Tady umírají lidé
Jestli jsi dost pozorný
K životu
Vytvoř lepší místo
Pro Tebe a pro mě

Jestli chceš vědět proč
Je tu láska, která
Nemůže lhát
Láska je silná
Stará se jedině o
Radostné dávání
Jestliže to zkusíme
uvidíme
V této blaženosti
Nemůžeme cítit
Hrůzu nebo děs
Přestaneme existovat a
Začneme žít

Pak to budeme cítit vždycky
Láska stačí na
náš růst
Tak vytvoř lepší svět
Vytvoř lepší svět

Uzdrav svět
Vytvoř z něj lepší místo
Pro Tebe a pro mě
A pro veškeré lidstvo
Tady umírají lidé
Jestli jsi dost pozorný
K životu
Vytvoř lepší místo
Pro Tebe a pro mě

A ten sen
v nějž jsme doufali
Nám ukáže radostnou tvář
A svět
v nějž jsme kdysi uvěřili
Zase zazáří v celém svém půvabu
Tak proč setrváváme
V rdousícím životě
Zraňujeme tuto Zemi
Ukřižováváme její duši
Ačkoliv je snadné to vidět
Svět je božský
Buď boží září

Mohli bychom letět tak vysoko
Nenechme našeho ducha nikdy zemřít
V mém srdci
Cítím, že jste všichni
Mí bratři
Vytvářej svět bez
obav
Společně budeme plakat
Slzy štěstí
Podívej, jak národy mění
Své meče
V radlice

Mohli bychom se tam opravdu dostat
Pokud budeš opravdu pozorný
K životu
Vytvoř malý prostor
K vytvoření lepšího místa...

Uzdrav svět
Vytvoř z něj lepší místo
Pro Tebe a pro mě
A pro veškeré lidstvo
Tady umírají lidé
Jestli jsi dost pozorný
K životu
Vytvoř lepší místo
Pro Tebe a pro mě

Uzdrav svět
Vytvoř z něj lepší místo
Pro Tebe a pro mě
A pro veškeré lidstvo
Tady umírají lidé
Jestli jsi dost pozorný
K životu
Vytvoř lepší místo
Pro Tebe a pro mě

Uzdrav svět
Vytvoř z něj lepší místo
Pro Tebe a pro mě
A pro veškeré lidstvo
Tady umírají lidé
Jestli jsi dost pozorný
K životu
Vytvoř lepší místo
Pro Tebe a pro mě

Tady umírají lidé
Jestli jsi dost pozorný
K životu
Vytvoř lepší místo
Pro Tebe a pro mě

Tady umírají lidé
Jestli jsi dost pozorný
K životu
Vytvoř lepší místo
Pro Tebe a pro mě

Tebe a pro mě
Tebe a pro mě
Tebe a pro mě
Tebe a pro mě
Tebe a pro mě
Tebe a pro mě
Tebe a pro mě
Tebe a pro mě
Tebe a pro mě
Tebe a pro mě
Tebe a pro mě
Překlad z http://www.pohodar.com