COME ON DOWN TO MY WORLD
J. D. CROWE

Yesterday I finally found out where you are,
but I don't think that I should go around.
With you out there and me down here,
there's just no in between.
So I'll just wait for you to come on down.

Why don't you, come on down to my world,
come on down to my world.
The door is open you know where I'll be.
Why don't you, come on down to my world,
come on down to my world.
My heart is closed and you have got the key.

The plans we made, began to fade,
you changed your mind,
and left me for the new love you have found.
The only thing now I have left to do is cry.
So I'll just wait for you to come on down.

Why don't you, come on down to my world,
come on down to my world.
The door is open you know where I'll be.
Why don't you, come on down to my world,
come on down to my world.
My heart is closed and you have got the key.
Lyrics from http://www.pohodar.com

POJĎ DOLŮ DO MÉHO SVĚTA
J. D. CROWE

Včera jsem konečně přišel na to, kde jsi,
ale nemyslím si, že bych se měl stavit.
S Tebou tam venku a mnou tady dole,
nás prostě nic nespojuje.
Tak budu prostě čekat, až příjdeš sem dolů.

Proč nejdeš, pojď dolů do mého světa,
pojď dolů do mého světa.
Dveře jsou otevřené, víš, kde budu.
Proč nejdeš, pojď dolů do mého světa,
pojď dolů do mého světa.
Mé srdce je zavřené a Ty máš klíč.

Plány, které jsme si dělali, začínají blednout,
změnila jsi názor
a nechala mě kvůli nové lásce, jíž sis našla.
Jediná věc, která mi teď zbyla, je pláč.
Tak budu prostě čekat, až příjdeš sem dolů.

Proč nejdeš, pojď dolů do mého světa,
pojď dolů do mého světa.
Dveře jsou otevřené, víš, kde budu.
Proč nejdeš, pojď dolů do mého světa,
pojď dolů do mého světa.
Mé srdce je zavřené a Ty máš klíč.
Překlad z http://www.pohodar.com