SOMEWHERE OVER THE RAINBOW
ISRAEL KAMAKAWIWO OLE'

OK this one's for Gabby
Ooooo oooooo ohoohohoo
Ooooo ohooohoo oooohoo
Ooooo ohoohooo oohoooo
Oohooo oohoooho ooooho
Ooooo oooooo oooooo
Ooooo oooooo oooooo

Somewhere over the rainbow
Way up high
And the dreams that you dreamed of
Once in a lullaby ii ii iii
Somewhere over the rainbow
Blue birds fly
And the dreams that you dreamed of
Dreams really do come true ooh ooooh
Someday I'll wish upon a star
Wake up where the clouds
are far behind me ee ee eeh
Where trouble melts like lemon drops
High above the chimney tops
thats where you'll find me oh
Somewhere over the rainbow
bluebirds fly
And the dream that you dare to,
why, oh why can't I? i iiii

Well I see trees of green and
Red roses too,
I'll watch them bloom for me and you
And I think to myself
What a wonderful world

Well I see skies of blue
and I see clouds of white
And the brightness of day
I like the dark and I think to myself
What a wonderful world

The colors of the rainbow
so pretty in the sky
Are also on the faces of people passing by
I see friends shaking hands
Saying, "How do you do?"
They're really saying, I...I love you
I hear babies cry and I watch them grow,
They'll learn much more
Than we'll know
And I think to myself
What a wonderful world (woohoorld)

Someday I'll wish upon a star,
Wake up where the clouds
are far behind me
Where trouble melts like lemon drops
High above the chimney top
that's where you'll find me
Oh, Somewhere over the rainbow
Way up high
And the dream that you dare to,
why, oh why can't I? I hiii ?

Ooooo oooooo oooooo
Ooooo oooooo oooooo
Ooooo oooooo oooooo
Ooooo oooooo oooooo
Ooooo oooooo oooooo
Ooooo oooooo oooooo
Lyrics from http://www.pohodar.com

NĚKDE NA OPAČNÉ STRANĚ DUHY
ISRAEL KAMAKAWIWO OLE'

OK, tohle je pro Gabby
Ooooo oooooo ohoohohoo
Ooooo ohooohoo oooohoo
Ooooo ohoohooo oohoooo
Oohooo oohoooho ooooho
Ooooo oooooo oooooo
Ooooo oooooo oooooo

Někde na opačné straně duhy
Cesta nahoru vzhůru
A sny, které jsi snila
Jednou při ukolébavce ii ii iii
Někde na opačné straně duhy
Létají modří ptáci
A sny, které jsi snila
Sny se opravdu plní ooh ooooh
Jednou budu toužit pod hvězdou
Se probudit tam, kde mraky
jsou daleko za mou uu uu uuh
Kde problémy tají jako citrónový drops
Vysoko nad vrcholem komína,
tam mne najdeš, oh
Někde na druhé straně duhy
létají modří ptáci
A sen, kterého se odvažuješ
Proč, oh, proč nemůžu já? i iii

Nu, vidím zelené stromy a
také rudé růže
Budu se dívat, jak kvetou pro mě a pro Tebe
A myslím si sám pro sebe
Jaký je to nádherný svět

Nu, vidím modré nebe
a vidím bílé oblaky
A záři dne
Mám rád (i) temnotu a myslím si sám pro sebe
Jaký je to nádherný svět

Barvy duhy
jsou na nebi tak krásné
Jsou také na tvářích procházejících lidí
Vidím, jak si přátelé třesou rukama
Říkajíc, "Ahoj"
Oni opravdu říkají, já... já Tě miluji
Slyším plakat děti a vidím je růst
Naučí se mnohem víc
Pak budeme vědět
A myslím si sám pro sebe
Jaký je to nádherný svět (svěééét)

Jednou budu toužit pod hvězdou
Se probudit tam, kde mraky
jsou daleko za mou
Kde problémy tají jako citrónový drops
Vysoko nad vrcholem komína,
tam mne najdeš
Oh, někde na druhé straně duhy
Cesta vzhůru nahoru
A sen, kterého se odvažuješ
Proč, oh, proč nemůžu já? Já hááá?

Ooooo oooooo oooooo
Ooooo oooooo oooooo
Ooooo oooooo oooooo
Ooooo oooooo oooooo
Ooooo oooooo oooooo
Ooooo oooooo oooooo
Překlad z http://www.pohodar.com