FEAR IS THE KEY
IRON MAIDEN

We live our lives in fever
In choking sweat of fear
In the heat of the night you can feel so much
In the heat of the night I scream "Don't touch"

I remember a time when we used and abused
And we fought all our battles in vain
I remember a time we thought
that passion was free
In the heat of the night... bodies aflame

We live in fever...

I hear your secret heartbeat
I can hear your silent cries
The kids have lost their freedom
And nobody cares till somebody famous dies...

I remember a time when we used and abused
And we fought all our battles in vain
I remember a time we thought
that passion was free
In the heat of the night... bodies aflame

Now we live, in a world of uncertainty
Fear is the key - to what you want to be
You don't get a say the majority gets it's way
You're outnumbered by the bastards
till the day you die...
Lyrics from http://www.pohodar.com

STRACH JE KLÍČEM
IRON MAIDEN

Žijeme své životy v horečce
V dusivém potu strachu
V žáru noci můžete cítit tolik
V žáru noci křičím "Nedotýkejte se"

Vzpomínám na čas, kdy jsme užívali a zneužívali
A bojovali jsme všechny naše bitvy nadarmo
Vzpomínám na čas, kdy jsme si mysleli,
že touha je svobodná
V žáru noci... těla v plamenech...

Žijeme v horečce...

Slyším Tvůj tajný tlukot srdce
Můžu slyšet Tvůj tichý pláč
Děti ztratily svou svobodu
A nikdo se nestará, dokud nezemře někdo slavný...

Vzpomínám na čas, kdy jsme užívali a zneužívali
A bojovali jsme všechny naše bitvy nadarmo
Vzpomínám na čas, kdy jsme si mysleli,
že touha je svobodná
V žáru noci... těla v plamenech...

Teď žijeme ve světě nejistoty
Strach je klíčem - k tomu, co chcete být
Nemáte možnost, většina prosazuje svou
Bastardi vás převyšují počtem
až do dne, kdy zemřete...
Překlad z http://www.pohodar.com