BRAVE NEW WORLD
IRON MAIDEN

Dying swans twisted wings,
beauty not needed here
Lost my love, lost my life,
in this garden of fear
I have seen many things,
in a lifetime alone
Mother love is no more,
bring this savage back home

Wilderness house of pain,
makes no sense of it all
Close this mind dull this brain,
Messiah before his fall
What you see is not real,
those who know will not tell
All is lost sold your souls
to this brave new world

A brave new world, in a brave new world
A brave new world, in a brave new world
In a brave new world, a brave new world
In a brave new world, a brave new world

Dragon kings dying queens,
where is salvation now
Lost my life lost my dreams,
rip the bones from my flesh
Silent screams laughing here,
dying to tell you the truth
You are planned and you are damned
in this brave new world

A brave new world, in a brave new world
A brave new world, in a brave new world
In a brave new world, a brave new world
In a brave new world, a brave new world

A brave new world, in a brave new world
A brave new world, in a brave new world
In a brave new world, a brave new world
In a brave new world, a brave new world

Dying swans twisted wings,
bring this savage back home
Lyrics from http://www.pohodar.com

STATEČNÝ NOVÝ SVĚT
IRON MAIDEN

Umírající labutě, stočená křídla
Krása tu není potřebná
Má ztracená láska, můj ztracený život
v této zahradě strachu
Viděl jsem mnoho věcí
v osamělém čase života
Není už více mateřská láska,
přivádí toho neurvalce zpět domů

Pustý dům z bolesti
tomu všemu nedává žádný smysl
Uzavřete tuto mysl, utlumte tento mozek
Mesiáš je před svým pádem
To, co vidíte, není reálné,
ti, které znáte, nic neřeknou
Všechno je ztraceno, vaše duše prodány
tomuto statečnému novému světu

Statečný nový svět, ve statečném novém světě
Statečný nový svět, ve statečném novém světě
Statečný nový svět, ve statečném novém světě
Statečný nový svět, ve statečném novém světě

Dračí králové, umírající královny
Kde je spása teď?
Můj ztracený život, mé ztracené sny
Trhají kosti z mého masa
Tiché výkřiky, tady smích
umírá, aby vám vyjevil pravdu
Jste naplánovaní a jste ztraceni
v tomto novém statečném světě

Statečný nový svět, ve statečném novém světě
Statečný nový svět, ve statečném novém světě
Statečný nový svět, ve statečném novém světě
Statečný nový svět, ve statečném novém světě

Statečný nový svět, ve statečném novém světě
Statečný nový svět, ve statečném novém světě
Statečný nový svět, ve statečném novém světě
Statečný nový svět, ve statečném novém světě

Umírající labutě, stočená křídla
přivádí toho neurvalce zpátky domů
Překlad z http://www.pohodar.com