DISAPPEAR
INXS

Say I'm crying
I'm looking at what's on T.V
Pain and suffering
And the struggle to be free

It can't ever be denied and I
Never will ignore
But when I see you coming
I can take it all

You're so fine
Lose my mind
And the world seems to disappear
All the problems, all the fears
And the world seems to disappear

Say you're mine
And give yourself to the
Feelings that you know
I'm needing
All that you can give me
All the things
That you do so well
Words are healing
Sweet anticipation
Making spells
As the shadows close in
Fall across all our yesterdays

You're so fine
Lose my mind
And the world seems to disappear
All the problems, all the fears
And the world seems to disappear

You're so fine
Lose my mind
And the world seems to disappear
All the problems, all the fears
And the world seems to disappear

Disappear, disappear, disappear,
disappear, disappear, disappear, disappear

Say if I could
Look into myself and reason
But I could never never see or
Make sense of the dealings

Turn around
Am I looking at salvation
Make me realise all that I am
You put the light inside this man

You're so fine
Lose my mind
And the world seems to disappear
All the problems, all the fears
And the world seems to disappear

You're so fine
Lose my mind
And the world seems to disappear
All the problems, all the fears
And the world seems to disappear

You're so fine
Lose my mind
And the world seems to disappear
All the problems, all the fears
And the world seems to disappear

You're so fine
Lose my mind
And the world seems to disappear
All the problems, all the fears
And the world seems to disappear
Lyrics from http://www.pohodar.com

ZMIZET
INXS

Říkám, pláču
Dívám se, co je v televizi
Bolest a utrpení
A boj o svobodu

Nikdy to nemůže být popřeno a já
Nebudu nikdy ignorovat
Ale když vidím přicházet Tebe
Můžu to všechno přijmout

Jsi tak fajn
Pleteš mi hlavu
A zdá se, že svět zmizel
Všechny problémy, všechny hrůzy
A zdá se, že svět zmizel

Řekni, že jsi má
A nech se ovládnout
pocitem, že víš
Že potřebuju
Všechno, co mi můžeš dát
Všechny věci
Které tak dobře děláš
Slova léčí
Sladké očekávání
Kouzlení
Když se blíží stíny
Halící naše zítřky

Jsi tak fajn
Pleteš mi hlavu
A zdá se, že svět zmizel
Všechny problémy, všechny hrůzy
A zdá se, že svět zmizel

Jsi tak fajn
Pleteš mi hlavu
A zdá se, že svět zmizel
Všechny problémy, všechny hrůzy
A zdá se, že svět zmizel

Zmizet, zmizet, zmizet,
zmizet, zmizet, zmizet, zmizet

Řekni, zda bych mohl
Nahlédnout do sebe a uvažovat
Ale nikdy, nikdy bych nemohl pochopit nebo
Dát smysl dělení

Otoč se dokola
Dívám se na spásu?
Přiměj mě úplně si uvědomit, že jsem
Že zažíháš v tomto muži světlo

Jsi tak fajn
Pleteš mi hlavu
A zdá se, že svět zmizel
Všechny problémy, všechny hrůzy
A zdá se, že svět zmizel

Jsi tak fajn
Pleteš mi hlavu
A zdá se, že svět zmizel
Všechny problémy, všechny hrůzy
A zdá se, že svět zmizel

Jsi tak fajn
Pleteš mi hlavu
A zdá se, že svět zmizel
Všechny problémy, všechny hrůzy
A zdá se, že svět zmizel

Jsi tak fajn
Pleteš mi hlavu
A zdá se, že svět zmizel
Všechny problémy, všechny hrůzy
A zdá se, že svět zmizel
Překlad z http://www.pohodar.com