SAMHAIN
INKUBUS SUKKUBUS

From the west comes old Death
A-riding on the storm
With hungry eyes for funeral fires
To burn till the morrow's dawn
For tis the night, here comes the dead
Unbound from the Underworld
And the children dress as the babes of Hell
All the boys and all the girls
And the fires shall burn
And the wheel of life shall turn
And the dead come back home on Samhain
And in the night sky
On the lunar light they fly
And the dead come back home on Samhain
At the Sabbat high on the funeral hill
Wait the witches at the feast
For the first winter’s day
The first winter’s sun
A-rising in the east
For Death has come for the summertime
And to take the leaves of spring
Hecate, Nemesis, Dark Mother take us in
Lyrics from http://www.pohodar.com

SAMHAIN
INKUBUS SUKKUBUS

Od západu přichází stará Smrt
Přijíždí na křídlech bouře
S očima, hladovícíma po pohřebních hranicích
Planoucích až do zítřejšího svítání
Pro tuto noc tady přichází mrtví
Uvolnění z Podsvětí
A děti, oblečené jako děti Pekla
Všichni ti chlapci a všechny ty dívky
A ohně mají hořet
A kolo života se má točit
A mrtví přichází zpátky domů o Samhainu
A nočním nebem
Letí na svitu měsíce
A mrtví přichází zpátky domů o Samhainu
Při Sabbatu vysoko na pohřebním kopci
Čekají čarodějnice při hostině
Na první zimní den
První zimní slunce
Vycházející na východě
Na Smrt, přicházející si pro letní čas
A vzít listy z jara
Hekaté, Nemesis, Temná Matko příjmi nás
Překlad z http://www.pohodar.com