BELTAINE
INKUBUS SUKKUBUS

Underneath the neolithic sky
Where the beasts are so proud to die
Across the sea of a million dreams
Where nothing is
as it once seemed
I hear the Pan Pipes playing
In what the wind is saying
Here comes the fallen angel
Here comes the long-dead god
Back from the years in exile
Here comes the wild Pagan heart
And the May Queen sings her song
For her consort who is gone
Children mourn the loss of Pan
Whom Death banished from this land
It has been two thousand years
The earth is soaked with blood and tears
The once-great Lord of the Hunt lies slain
His bride’s a-burning in the flame
Mother Earth lies raped and poisoned
The final day draws ever closer
To a time of ice and fire
She shall be a funeral pyre
Lyrics from http://www.pohodar.com

BELTAINE
INKUBUS SUKKUBUS

Pod neolitickým nebem
Kde šelmy jsou smrtelně hrdé
Napříč mořem milionu snů
Kde nic není takové,
jaké se to zdálo být na první pohled
Slyším hrát Panovy flétny
V tom, co říká vítr
Tady přichází padlý anděl
Tady přichází dlouho mrtvý bůh
Zpátky z let ve vyhnanství
Tady přichází divoké Paganské srdce
A Májová královna zpívá svou píseň
Pro svého krále, který je pryč
Děti truchlí pro ztrátu (či úmrtí) Pana
Kterého Smrt vyhnala z této země
Je tomu dva tisíce let
Země je nasáklá krví a slzami
Kdysi velký Pán lovu leží zavražděn
Jeho nevěsta hoří v ohni
Matka Země leží znásilněná a otrávená
Poslední den se stále blíží
V času ledu a ohně
bude ona pohřební hranicí.
Překlad z http://www.pohodar.com