RETURN TO PARADISE - IMPERIO

Hello Space bird, this is your operator
Get ready for mission "Return to paradise"
OK Space bird, wait for clearance
All systems ready
Good luck

Aaah aaah aah
Aaah aaah aah

You're ??? ready
5000 feets…
7000 feets…
Drifting forward
20000 feets…
You are on course
Destination paradise

Indication for ??? : 56 degrees
Go forward
Indication for action : 4 degrees
40000 feets…
Good luck

Return to paradise
Return and touch the sky
Return to paradise
Return to me

Return to paradise
Return and touch the sky
Return to paradise
Return to me

OK Space bird, prepare into orbit (?)
Go forward, go

40 seconds
30 seconds
8… 7… 6… 5… 4… 3… 2… 1…
Lift off

You are reaching interstellar overdrive
Go forward, go

OK Space bird,
prepare all systems for landing
All systems ready for landing
40000 feets…
7000 feets…
5000 feets…
Touch down
Welcome to paradise
Lyrics from http://www.pohodar.com

NÁVRAT DO RÁJE

Ahoj Vesmírný ptáku, tady je Tvůj operátor
Připrav se na misi "Návrat do ráje"
OK Vesmírný ptáku, počkej na odbavení.
Všechny systémy připraveny
Hodně štěstí

Aaah aaah aah
Aaah aaah aah

Jsi ??? připraven
5000 stop…
7000 stop…
Pohon vpřed
20000 stop…
Jsi na kurzu
Místo určení ráj

Indikace pro ???: 56 stupňů
Jdi před
Indikace pro akci: 4 stupně
40000 stop…
Hodně štěstí

Vrať se do ráje
Vrať se a dotkni se nebe
Vrať se do ráje
Vrať se ke mně

Vrať se do ráje
Vrať se a dotkni se nebe
Vrať se do ráje
Vrať se ke mně

OK Vesmírný ptáku, připrav se na dráhu (?)
Jdi v před, jdi

40 sekund
30 sekund
8… 7… 6… 5… 4… 3… 2… 1…
Zvedat

Dosáhl jsi mezihvězdné dráhy
Jdi vpřed, jdi

OK Vesmírný ptáku
připrav všechny systémy pro přistání
Všechny systémy připraveny na přistání
40000 stop…
7000 stop…
5000 stop…
Přistání
Vítej v ráji
Překlad z http://www.pohodar.com