HOME BOYS, HOME

Oh, well, who wouldn't be a sailor lad,
a sailin'on the main,
To gain the goodwill
of his captain's good name
A He came ashore, one evening for to be,
And that was the beginning
of my own true love and me, for it's

Home, boys, home,
Home I'd like to be,
Home for a while in the old country
Where the oak and the ash
and the bonny rowan tree
Are all a growing greener
in the north country

Well I asked her for a candle
for to light me up to bed,
And likewise for a handkerchief
to tie around me head,
She tended to me needs
like a young maid ought to do,
So then I said to her, now won't you
jump in with me too and it's

Home, boys, home,
Home I'd like to be,
Home for a while in the old country
Where the oak and the ash
and the bonny rowan tree
Are all a growing greener
in the north country

Well she jumped into bed, making no alarm,
Thinking a young sailor lad
could do to her no harm.
Well I hugged her and I kissed her
the whole night long,
Till she wished the short night
had been nine years long, and it's

Home, boys, home,
Home I'd like to be,
Home for a while in the old country
Where the oak and the ash
and the bonny rowan tree
Are all a growing greener
in the north country

Well early next morning
the sailor lad arose,
And into Mary's apron
threw a handful of gold, saying,
Take this, my dear,
for the mischief that I've done,
For tonight I fear I've left you
with a daughter or a son", and it's

Home, boys, home,
Home I'd like to be,
Home for a while in the old country
Where the oak and the ash
and the bonny rowan tree
Are all a growing greener
in the north country

Well, if it be a girl child,
send her out to nurse,
With gold in her pocket
and with silver in her purse,
And if it be a boy child
he'll wear the jacket blue
And go climbing up the rigging
like his daddy used to do", and it's

Home, boys, home,
Home I'd like to be,
Home for a while in the old country
Where the oak and the ash
and the bonny rowan tree
Are all a growing greener
in the north country

Oh come all of you fair maidens,
a warning take by me,
And never let a sailor lad
an inch above your knee,
For I trusted one and he beguiled me
He left me with a pair of twins
to dangle on me knee, and it's

Home, boys, home,
Home I'd like to be,
Home for a while in the old country
Where the oak and the ash
and the bonny rowan tree
Are all a growing greener
in the north country
Lyrics from http://www.pohodar.com

DOMOV, KLUCI, DOMOV

Oh, no, byl jeden kluk námořník,
plavící se po širém moři,
aby dosáhl dobré vůle
u svého kapitána dobrého jména
A když přistál, jednoho večera to bylo,
A tak jsme začali,
mé opravdová láska a já, tak to je

Domov, kluci, domov
Doma bych rád byl
Na chvíli doma ve staré zemi
Kde dub a jasan
a pěkný jeřáb
jsou všechny zelenější,
v té severní zemi

Nu, požádal jsem ji o svíčku,
aby mi posvítila nad postelí
A taktéž o kapesník,
abych si ho mohl omotat kolem hlavy
Ona se o mně starala,
jak by mladá dívka měla
Tak jsem jí pak řekl,
neskočíš tam se mnou také a to je

Domov, kluci, domov
Doma bych rád byl
Na chvíli doma ve staré zemi
Kde dub a jasan
a pěkný jeřáb
jsou všechny zelenější,
v té severní zemi

No, skočila do postele a nevyděsila se,
myslíc si, že mladý námořnický kluk,
by ji nijak neublížil.
Nu, tak jsem ji objímal a líbal ji
po celou noc,
až toužila, aby ta krátká noc
byla devět let dlouhá a to je

Domov, kluci, domov
Doma bych rád byl
Na chvíli doma ve staré zemi
Kde dub a jasan
a pěkný jeřáb
jsou všechny zelenější,
v té severní zemi

Nu, další den časně ráno
ten kluk námořnická vstal
A do Maryiny zástěry
hodil hrst zlata říkaje
Přijmi tohle, moje drahá,
za potíže, které jsem způsobil.
Protože dneska v noci, mám strach,
jsem Ti tu nechal dceru nebo syna a to je

Domov, kluci, domov
Doma bych rád byl
Na chvíli doma ve staré zemi
Kde dub a jasan
a pěkný jeřáb
jsou všechny zelenější,
v té severní zemi

Nu, jestli to bude holčička,
dej ji ke kojné
se zlatem v kapse
a se stříbrem v peněžence
A když to bude chlapeček,
bude nosit modrý kabát
A šplhat do lanoví,
jako jeho tatínek šplhával a to je

Domov, kluci, domov
Doma bych rád byl
Na chvíli doma ve staré zemi
Kde dub a jasan
a pěkný jeřáb
jsou všechny zelenější,
v té severní zemi

Oh pojďte všechny pěkné dívčinky
a přijměte ode mne varování
A nikdy nepouštějte kluky námořnický
ani palec nad svá kolena
Protože já věřila jednomu a on mě okouzlil
Nechal mě s párem dvojčat
na kolenou a to je

Domov, kluci, domov
Doma bych rád byl
Na chvíli doma ve staré zemi
Kde dub a jasan
a pěkný jeřáb
jsou všechny zelenější,
v té severní zemi
Překlad z http://www.pohodar.com