JUST ONE LOOK
HOLLIES

Just one look
I felt so,
I, I, I'm in love
with you
I found out
How good it feels
To have your love
Say you will
will be mine
Forever and always
Just one look and I knew
That you were my only one

I thought I was dreaming
But I was wrong, yeah yeah yeah
Oh, but I'm gonna keep on scheming
Til I can make you
Make you my own

Can't you see
That I really care
Without you
I'm nothin'
Just one look
And I knew
I'll get you some day

Just one look
I felt so,
I, I, I'm in love
with you
I found out
How good it feels
To have your love
Say you will
will be mine
Forever and always
Just one look and I knew
That you were my only one

Just one look, that's all it took
Just one look
Lyrics from http://www.pohodar.com

JEN JEDINÝ POHLED
HOLLIES

Jen jediný pohled
Já se tak,
Já, já, já se zamiloval
Do Tebe
Přišel jsem na to
Jak skvělý je to pocit
Mít Tvou lásku
Řekni, že budeš
Budeš má
Navždy a pořád
Jen jediný pohled a já věděl
Že jsi má jediná

Myslel jsem, že sním
Ale mýlil jsem se, jasně jasně jasně
Oh, ale budu dál spřádat své plány
Dokud Tě nepřiměju
Nepřiměju, abys byla má

Cožpak nevidíš,
Že mi to není jedno
Bez Tebe
Nejsem nic
Jen jediný pohled
A já věděl
Že jednoho dne Tě dostanu

Jen jediný pohled
Já se tak,
Já, já, já se zamiloval
Do Tebe
Přišel jsem na to
Jak skvělý je to pocit
Mít Tvou lásku
Řekni, že budeš
Budeš má
Navždy a pořád
Jen jediný pohled a já věděl
Že jsi má jediná

Jen jediný pohled, ten znamenal vše
Jen jediný pohled.
Překlad z http://www.pohodar.com