NO MILK TODAY
HERMAN'S HERMITS

No milk today, my love has gone away
The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn
No milk today, it seems a common sight
But people passing by don't know the reason why

How could they know just what this message means
The end of my hopes, the end of all my dreams
How could they know the palace there had been
Behind the door where my love reigned as queen

No milk today, it wasn't always so
The company was gay, we'd turn night into day

But all that's left is a place dark and lonely
A terraced house in a mean street back of town
Becomes a shrine when I think of you only
Just two up two down

No milk today, it wasn't always so
The company was gay, we'd turn night into day
As music played the faster did we dance
We felt it both at once, the start of our romance

How could they know just what this message means
The end of my hopes, the end of all my dreams
How could they know a palace there had been
Behind the door where my love reigned as queen

No milk today, my love has gone away
The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn

But all that's left is a place dark and lonely
A terraced house in a mean street back of town
Becomes a shrine when I think of you only
Just two up two down

No milk today, my love has gone away
The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn
No milk today, it seems a common sight
But people passing by don't know the reason why

How could they know just what this message means
The end of my hopes, the end of all my dreams
How could they know a palace there had been
Behind the door where my love reigned as queen

No milk today, it wasn't always so
The company was gay, we'd turn night into day

But all that's left is a place dark and lonely
A terraced house in a mean street back of town
Oh all that's left is a place dark and lonely
A terraced house in a mean street back of town
Oh all that's left is a place dark and lonely
A terraced house in a mean street back of town
Lyrics from http://www.pohodar.com

DNES ŽÁDNÉ MLÉKO
HERMAN'S HERMITS

Dnes žádné mléko, moje láska odešla pryč
Láhev zůstává opuštěná, symbol svítání
Dnes žádné mléko, vypadá to jako běžný pohled
Ale kolemjdoucí lidé neznají příčinu proč

Jak by jen mohli vědět, co tahle zpráva znamená
Konec mých nadějí, konec všech mých snů
Jak by mohli znát ten palác, který byl
Za dveřmi, kde moje láska vládla jako královna

Dnes žádné mléko, nebylo to vždycky tak
Společnost byla veselá, mohli bychom udělat z noci den

Ale zbylo jen temné a osamělé místo
Řadový domek v mizerné ulici na periférii města
Stává se svatyní, kde myslím jen na Tebe
Jen dva nahoru dva dolů

Dnes žádné mléko, nebylo to vždycky tak
Společnost byla veselá, mohli bychom udělat z noci den
Čím rychleji hrála hudba, tím rychleji jsme tančili
Stali jsme se jednou duší, tak začala naše romance

Jak by jen mohli vědět, co tahle zpráva znamená
Konec mých nadějí, konec všech mých snů
Jak by mohli znát ten palác, který byl
Za dveřmi, kde moje láska vládla jako královna

Dnes žádné mléko, moje láska odešla pryč
Láhev zůstává opuštěná, symbol svítání

Ale zbylo jen temné a osamělé místo
Řadový domek v mizerné ulici na periférii města
Stává se svatyní, kde myslím jen na Tebe
Jen dva nahoru dva dolů

Dnes žádné mléko, moje láska odešla pryč
Láhev zůstává opuštěná, symbol svítání
Dnes žádné mléko, vypadá to jako běžný pohled
Ale kolemjdoucí lidé neznají příčinu proč

Jak by jen mohli vědět, co tahle zpráva znamená
Konec mých nadějí, konec všech mých snů
Jak by mohli znát ten palác, který byl
Za dveřmi, kde moje láska vládla jako královna

Dnes žádné mléko, nebylo to vždycky tak
Společnost byla veselá, mohli bychom udělat z noci den

Ale zbylo jen temné a osamělé místo
Řadový domek v mizerné ulici na periférii města
Ale zbylo jen temné a osamělé místo
Řadový domek v mizerné ulici na periférii města
Ale zbylo jen temné a osamělé místo
Řadový domek v mizerné ulici na periférii města
Překlad z http://www.pohodar.com