PAST TIME WITH GOOD COMPANY
KING HENRY VIII.

Past time with good company
I love, and shall until I die
Grutch who lust, but none deny
So God be pleased, thus live will I
For my pastance
Hunt, sing and dance
My heart is set;
All goodly sport
For my comfort
Who shall me let?

Youth must have some dalliance
Of good or ill some pastance
Company methinks then best
All thoughts and fancies to digest
For idleness is chief mistress
Of vices all;
then who can say
But mirth and play
Is best of all?

Past time with good company
I love, and shall until I die
Grutch who lust, but none deny
So God be pleased, thus live will I
For my pastance
Hunt, sing and dance
My heart is set;
All goodly sport
For my comfort
Who shall me let?

Company with honesty
Is virtue, vices to flee;
Company is good and ill
But every man hath his free will
The best ensue
The worst eschew;
My mind shall be
Virtue to use
Vice to refuse
Thus shall I use me...
Lyrics from http://www.pohodar.com

UPLYNULÝ ČAS S DOBROU SPOLEČNOSTÍ
KRÁL JINDŘICH VIII.

Uplynulý čas s dobrou společností
Miluji a budu milovat, dokud nezemřu
Záviď, kdo jsi chtivý, ale nic nezapírej
Tak Bože buď spokojen, tak budu žít já
Pro mou zábavu
Lov, zpěv a tanec
Mé srdce je stálé
Všechny velké sporty
Pro mé povzbuzení
Kdo mě nechá?

Mládí musí nějaký poměr
k nějaké dobré či špatné zábavě
Mám dojem, že společnost je pak lepší
Všechny myšlenky a představy k zažití
Protože nečinnost je největší paní
všech nectností
Kdo pak může říct
Ale veselí a hra
Je nejlepší ze všeho?

Uplynulý čas s dobrou společností
Miluji a budu milovat, dokud nezemřu
Záviď, kdo jsi chtivý, ale nic nezapírej
Tak Bože buď spokojen, tak budu žít já
Pro mou zábavu
Lov, zpěv a tanec
Mé srdce je stálé
Všechny velké sporty
Pro mé povzbuzení
Kdo mě nechá?

Společnost s počestností
je dobrá, nectnosti prchají
Společnost je dobrá a špatná
Ale každý člověk má svou vlastní svobodnou vůli
Nejlepší následuje
Nejhoršímu se vyhýbá
Má mysl bude
Dobrá při jednání
Nectná při odmítnutí
Tak budu jednat...
Překlad z http://www.pohodar.com