A TALE THAT WASN’T RIGHT
HELLOWEEN

Here I stand all alone
Have my mind turned to stone
Have my heart filled up with ice
To avoid it’s breakin’ twice

Thanx to you, my dear old friend
But you can’t help, this is the end
Of a tale that wasn’t right
I won’t have no sleep tonight

In my heart, in my soul
I really hate to pay this toll
Should be strong, young and bold
But the only thing I feel is pain

It’s alright, we’ll stay friends
Trustin’ in my confidence
And let’s say it’s just alright
You won’t sleep alone tonight

In my heart, in my soul
I really hate to pay this toll
Should be strong, young and bold
But the only thing I feel is pain

With my heart, with my soul
Some guys cry you bought and sold
They’ve been strong, young and bold
And they say, play this song again

In my heart, in my soul
I really hate to pay this toll
Should be strong, young and bold
But the only thing I feel is pain
Lyrics from http://www.pohodar.com

PŘÍBĚH, KTERÝ NEBYL SPRÁVNÝ
HELLOWEEN

Tady stojím úplně sama
Majíc mysl obrácenou v kámen
Majíc srdce naplněné ledem
Abych se vyhnula jeho dvojnásobnému zlomení

Děkuji Ti, můj drahý starý příteli
Ale nemůžeš pomoci, tohle je konec
Příběhu, který nebyl správný
Dnes v noci nebudu spát

V mém srdci, v mé duši
Opravdu nenávidím platit touto obětí
Měla bych být silná, mladá a smělá
Ale jediná věc, kterou cítím, je bolest

Je to v pořádku, zůstaneme přáteli
Důvěřuji své sebedůvěře
A řekněme, že všechno je právě v pořádku
Dnes v noci nebudeš spát

V mém srdci, v mé duši
Opravdu nenávidím platit touto obětí
Měla bych být silná, mladá a smělá
Ale jediná věc, kterou cítím, je bolest

S mým srdcem, s mou duší
Nějací chlapi pláčí, koupil jsi a prodal
Byli silní, mladí a smělí
A říkají zahrajte tuhle píseň znovu

V mém srdci, v mé duši
Opravdu nenávidím platit touto obětí
Měla bych být silná, mladá a smělá
Ale jediná věc, kterou cítím, je bolest
Překlad z http://www.pohodar.com