MOVIE STAR - HARPO

You feel like Steve McQueen
When your driving in your car
And you think you look like James Bond
When you're smooking your cigarr
It's so bizarre
You think you are
The new kind of James Dean
But the only thing i've ever seen of you
Was a comercial spot on the screen

Moviestar, moviestar
You think you are a movie
Moviestar, moviestar
You think you are a movie - star

You should belong to the jetsets
Flying your own private LeoJet
But you worked in a grosserystore
Everyday 'til you could aford to get away
So you went to Sweden and to me
To the birdman
But he wasn't there
Or he just didn't care
I think it's time for you my friend
To stop pretend you are a

Moviestar, moviestar
You think you are a movie
Moviestar, moviestar
You think you are a movie - star

Frozen hero
Your words are zero
And your dreams has vanished into dark
And long ago
But you don't want to know

Moviestar, moviestar
You think you are a movie
Moviestar, moviestar
You think you are a movie - star
*Repeat chorus and fade out*
Lyrics from http://www.pohodar.com

FILMOVÁ HVĚZDA

Cítíš se jako Steve McQueen
Když řídíš své auto
A myslíš si, že vypadáš jako James Bond
Když kouříš svou cigaretu
Je to tak bizardní
Myslíš, že jsi
Jakýsi nový James Dean
Ale jediná věc, ve které jsem Tě viděl
na obrazovce byl reklamní spot

Filmová hvězda, filmová hvězda
Myslíš, že jsi filmová
Filmová hvězda, filmová hvězda
Myslíš, že jsi filmová - hvězda

Měl bys patřit k vyšší společnosti
Létat svým vlastním soukromým LeoJetem
Ale Ty jsi pracoval ve velkoskladu
Každý den dokud jsi nemohl jít pryč
Pak jsi šel do Švédska a ke mně
K ptačímu muži
Ale on tu nebyl
Nebo zrovna nedával pozor
Myslím, že máš, můj příteli nejvyšší čas
Abys přestal předstírat, že jsi

Filmová hvězda, filmová hvězda
Myslíš, že jsi filmová
Filmová hvězda, filmová hvězda
Myslíš, že jsi filmová - hvězda

Zmrzlý hrdina
Tvá slova nejsou nic
A Tvé sny se rozplynuly v temnotě
Dlouho předtím
Ale Ty si to nechceš připustit

Filmová hvězda, filmová hvězda
Myslíš, že jsi filmová
Filmová hvězda, filmová hvězda
Myslíš, že jsi filmová - hvězda
*Refrén se opakuje do úplného ztišení*
Překlad z http://www.pohodar.com