COLD COLD HEART
HANK WILLIAMS

I tried so hard my dear to show
that you're my every dream.
Yet you're afraid each thing I do
is just some evil scheme.
A memory from your lonesome past
keeps us so far apart.
Why can't I free your doubtful mind
and melt your cold cold heart?

Another love before my time
made your heart sad and blue.
And so my heart is paying now
for things I didn't do.
In anger unkind words are said
that make the teardrops start.
Why can't I free your doubtful mind,
and melt your cold cold heart

You'll never know how much it hurts
to see you sad and cry.
You know you need and want my love yet
you're afraid to try.
Why do you run and hide from lies
to try it just ain't smart.
Why can't I free your doubtful mind
and melt your cold cold heart.

There was a time when I believed
that you belonged to me.
But now I know your heart
is shackled to a memory.
The more I learn to care for you
the more we drift apart.
Why can't I free your doubtful mind
and melt your cold cold heart.
Lyrics from http://www.pohodar.com

CHLADNÉ CHLADNÉ SRDCE
HANK WILLIAMS

Tak těžce jsem zkoušel, má drahá, Ti ukázat,
že jsi každý můj sen.
Ale Ty se bojíš, že každá věc, kterou udělám
je jen nějaký ďábelský plán.
Vzpomínky z Tvé osamělé minulosti
nás dosud oddělují.
Proč nemůžu osvobodit Tvou nejistou mysl
a zahřát Tvé chladné chladné srdce?

Jiná láska přede mnou
uvedla Tvé srdce do smutku a deprese.
A tak mé srdce teď platí
za věci, kterých jsem se nedopustil.
Ve zlosti se řekla nelaskavá slova,
která spustila proudy slz.
Proč nemůžu osvobodit Tvou nejistou mysl
a zahřát Tvé chladné chladné srdce?

Nikdy nebudeš vědět, jak moc bolí
vidět Tě smutnou a plačící.
Víš, že potřebuješ a chceš mou lásku, přestože
se to bojíš zkusit.
Proč utíkáš a ukrýváš se za lží,
že zkusit to není právě moudré.
Proč nemůžu osvobodit Tvou nejistou mysl
a zahřát Tvé chladné chladné srdce?

Byl čas, kdy jsem věřil,
že ke mě patříš.
Ale teď vím, že Tvé srdce
je připoutáno ke vzpomínkám.
Čím víc jsem Ti oddán,
tím více se od sebe vzdalujeme.
Proč nemůžu osvobodit Tvou nejistou mysl
a zahřát Tvé chladné chladné srdce?
Překlad z http://www.pohodar.com