AQUARIUS
HAIR

When the moon is in the seventh house
And jupiter aligns with mars
The peace will guide the planets
and love will steer the stars

This is the dawning of the age of Aquarius
The age of Aquarius
Aquarius
Aquarius

Harmony and understanding
Sympathy and trust abounding
No more falsehoods or derisions
Golden living dreams of visions
Mystic crystals revelations
And the minds true liberation

Aquarius
Aquarius

When the moon is in the seventh house
And jupiter aligns with mars
Then peace will guide the planets
And love will steer the stars

This is the dawning of the age of Aquarius
The age of Aquarius
Aquarius
Aquarius
Lyrics from http://www.pohodar.com

VODNÁŘ
HAIR

Když je Měsíc v sedmém domě
A Jupiter je v konjunkci s Marsem
Mír bude vést planety
a láska bude vést hvězdy

Tohle je úsvit věku Vodnáře
Věku Vodnáře
Vodnář
Vodnář

Harmonie a porozumění
Sympatie a překypující důvěra
Žádné další klamy a posměchy
Zlaté žijící visionářské sny
Mystická křišťálová odhalení
A opravdové osvobození myslí

Vodnář
Vodnář

Když je Měsíc v sedmém domě
A Jupiter je v konjunkci s Marsem
Mír bude vést planety
a láska bude vést hvězdy

Tohle je úsvit věku Vodnáře
Věku Vodnáře
Vodnář
Vodnář
Překlad z http://www.pohodar.com