GREENSLEEVES

Alas, my love, you do me wrong
To cast me off discourteously
And I have loved you oh so long
Delighting in your company

Greensleeves was all my joy
Greensleeves was my delight
Greensleeves was my heart of gold
And who but my lady Greensleeves

If you intend to be this way
It does the more enrapture me
And even so I still remain
A lover in captivity

Greensleeves was all my joy
Greensleeves was my delight
Greensleeves was my heart of gold
And who but my lady Greensleeves

Greensleeves, now farewell, adieu
God, I pray he will prosper thee
For I am still thy lover true
Come once again and love me

Greensleeves was all my joy
Greensleeves was my delight
Greensleeves was my heart of gold
And who but my lady Greensleeves
Lyrics from http://www.pohodar.com

GREENSLEEVES

Alas, moje lásko, zle mi činíš,
aby ses mě nezdvořile zbavila.
A já Tě miloval, oh, tak dlouho
Těšíce se společností Tvou

Greensleeves byla vší mou radostí
Greensleeves byla mé potěšení
Greensleeves byla mé srdce ze zlata
A kdo, jen lady Greensleeves

Jestli zamýšlíš býti taková
je to pro mne ještě více okouzlující
A přesto stále zůstávám
Milovníkem v zajetí

Greensleeves byla vší mou radostí
Greensleeves byla mé potěšení
Greensleeves byla mé srdce ze zlata
A kdo, jen lady Greensleeves

Greensleeves, teď sbohem, sbohem
Bože, modlím se, aby Ti činil dobře
Pročež stále jsem věrným milovníkem Tvým
Přijď ještě jednou a miluj mne

Greensleeves byla vší mou radostí
Greensleeves byla mé potěšení
Greensleeves byla mé srdce ze zlata
A kdo, jen lady Greensleeves
Překlad z http://www.pohodar.com