WAKE ME UP
WHEN SEPTEMBER ENDS
GREEN DAY

The innocent can never last
Wake me up when September ends

Like my father's come to pass
Seven years has gone so fast
Wake me up when September ends

Here comes the rain again
Falling from the stars
Drenched in my pain again
Becoming who we are

As my memory rests
But never forgets what I lost
Wake me up when September ends

Summer has come and passed
The innocent can never last
Wake me up when September ends

Ring out the bells again
Like we did when spring began
Wake me up when September ends

Here comes the rain again
Falling from the stars
Drenched in my pain again
Becoming who we are

As my memory rests
But never forgets what I lost
Wake me up when September ends

Summer has come and passed
The innocent can never last
Wake me up when September ends

Like my father's come to pass
Twenty years has gone so fast
Wake me up when September ends
Wake me up when September ends
Wake me up when September ends
Lyrics from http://www.pohodar.com

VZBUĎTE MNE,
AŽ SKONČÍ ZÁŘÍ
GREEN DAY

Nevinný nemůže nikdy vydržet
Vzbuďte mne, až skončí září

Jak se to přihodilo mému otci
Sedm let uteklo tak rychle
Vzbuďte mne, až skončí září

Tady přichází zase déšť
Padá z hvězd
Promáčený zase v mé bolesti
Stáváme se, kým jsme

I když má paměť slábne
Nikdy nezapomenu, co jsem ztratil
Vzbuďte mne, až skončí září

Léto přišlo a odešlo
Nevinný nemůže nikdy vydržet
Vzbuďte mne, až skončí září

Zazvoňte zase zvony
Jako jsme zvonili, když začalo jaro
Vzbuďte mne, až skončí září

Tady přichází zase déšť
Padá z hvězd
Promáčený zase v mé bolesti
Stáváme se, kým jsme

I když má paměť slábne
Nikdy nezapomenu, co jsem ztratil
Vzbuďte mne, až skončí září

Léto přišlo a odešlo
Nevinný nemůže nikdy vydržet
Vzbuďte mne, až skončí září

Jak se to přihodilo mému otci
Dvacet let uteklo tak rychle
Vzbuďte mne, až skončí září
Vzbuďte mne, až skončí září
Vzbuďte mne, až skončí září
Překlad z http://www.pohodar.com