MURDER CITY
GREEN DAY

Desperate but not hopeless
I feel so useless in the murder city
Desperate but not helpless
The clock strikes midnight in the murder city

I'm wide awake after the riot
This demonstration of our anguish
This empty laughter has no reason
Like a bottle of your favourite poison
We are the last call and we're so pathetic

Desperate but not hopeless
I feel so useless in the murder city
Desperate but not helpless
The clock strikes midnight in the murder city

Christian's crying in the bathroom
And I just want to bum a cigarette
We've come so far,we've been so wasted
It's written all over our faces
We are the last call and we're so pathetic

Desperate but not hopeless
I feel so useless in the murder city
Desperate but not helpless
The clock strikes midnight in the murder city

Desperate
I feel so
Desperate
The clock strikes midnight in the murder city
Lyrics from http://www.pohodar.com

VRAŽEDNÉ MĚSTO
GREEN DAY

Zoufalý, ale ne bez naděje
Cítím se tak zbytečný ve vražedném městě
Zoufalý, ale ne bezmocný
Hodiny odbíjejí půlnoc ve vražedném městě

Jsem úplně vzhůru po pouličních nepokojích
Té demonstraci našeho utrpení
Tenhle prázdný smích nemá žádný důvod
Jako láhev vašeho oblíbeného jedu
Jsme posledním voláním a jsme tak patetičtí

Zoufalý, ale ne bez naděje
Cítím se tak zbytečný ve vražedném městě
Zoufalý, ale ne bezmocný
Hodiny odbíjejí půlnoc ve vražedném městě

Křesťan pláče v koupelně
A já chci jen vysomrovat cigaretu
Došli jsme tak daleko, jsme tak vyčerpaní
Všechno je to vepsáno v našich tvářích
Jsem posledním voláním a jsme tak patetičtí

Zoufalý, ale ne bez naděje
Cítím se tak zbytečný ve vražedném městě
Zoufalý, ale ne bezmocný
Hodiny odbíjejí půlnoc ve vražedném městě

Zoufalý
Tak se cítím
Zoufalý
Hodiny odbíjejí půlnoc ve vražedném městě
Překlad z http://www.pohodar.com