21 GUNS
GREEN DAY

Do you know what's worth fighting for?
When it's not worth dying for?
Does it take your breath away
and you feel yourself suffocating?
Does the pain weigh out the pride?
And you look for a place to hide?
Did someone break your heart inside,
you're in ruins

One, 21 Guns
Lay down your arms
Give up the fight
One, 21 Guns
Throw up your arms into the sky
You and I ...

When you're at the end of the road
And you lost all sense of control
And your thoughts have taken their toll
When your mind breaks
the spirit of your soul
Your faith walks on broken glass
and the hangover doesn't pass
Nothing's ever built to last,
you're in ruins

One, 21 Guns
Lay down your arms
Give up the fight
One, 21 Guns
Throw up your arms into the sky
You and I ...

Did you try to live on your own?
When you burned down the house and home?
Did you stand too close to the fire?
Like a liar
looking for forgiveness from a stone
When it's time to live and let die
And you can't get another try
Something inside this heart has died,
you're in ruins

One, 21 Guns
Lay down your arms
Give up the fight
One, 21 Guns
Throw up your arms into the sky
You and I ...
Lyrics from http://www.pohodar.com

21 PISTOLÍ
GREEN DAY

Víš, za co má cenu bojovat?
Když není za co zemřít?
Vezme Ti to dech
a budeš mít pocit, že se dusíš?
Vyváží bolest hrdost?
A vyhlížíš místo, kam se skrýt?
Vloupal se někdo do Tvého srdce?
Jsi zničený

Těch 21 pistolí
Polož ruce
Vzdej boj
Těch 21 pistolí
Ruce vzhůru k nebi
Ty a já...

Když jsi u konce cesty
A přestáváš se ovládat
A Tvé myšlenky si vybírají svou daň
Když Tvá mysl
ničí ducha Tvé duše
Tvá víra kráčí po střepech
a kocovina nepřechází
Nic nebylo nikdy postaveno, aby to přetrvalo
Jsi zničený

Těch 21 pistolí
Polož ruce
Vzdej boj
Těch 21 pistolí
Ruce vzhůru k nebi
Ty a já...

Zkoušel jsi žít sám?
Když jsi vypálil dům a domov?
Stál jsi příliš blízko k ohni?
Jako lhář,
hledající odpuštění od kamene
Když je čas žít a nechat zemřít
A Ty nemůžeš dostat další pokus
Něco v tomto srdci zemřelo
Jsi zničený

Těch 21 pistolí
Polož ruce
Vzdej boj
Těch 21 pistolí
Ruce vzhůru k nebi
Ty a já...
Překlad z http://www.pohodar.com