SUN OF JAMAICA
GOOMBAY DANCE BAND

Long time ago, when I was a young boy
I saw that movie "Mutiny on the Bounty"
Starring my idol, Marlon Brando
And I felt
a yearning for that great adventure
So many nights I woke up out of a dream
A dream of blue seas, white sands,
Paradise birds, butterflies
and beautiful warm-hearted girls

Sun of Jamaica, the dreams of Malaika
Your love is my sweet memory
Sun of Jamaica, Blue Lady Malaika
Some day I'll return, wait and see
Walk in the sand and l'm happy with you
We shall be loving and true
Oh I sure love Malaika
With all of my heart
I will always be faithful and true, yeah true

But now as I grew older
The burning desire became so strong
That I bought me a ticket to fly home
And then I found you

And we found an eternal love
right from the beginning
The stars falling down from the lagoon of gold
The palms swaying under the moon
We were swimming out into the crystal sea
In that fateful night I thought to myself
I'll do everything I can, save every dime
And one day I'll return
Come back home to you.
And then I'll stay forever, forever

Sun of Jamaica, the dreams of Malaika
Your love is my sweet memory
Sun of Jamaica, Blue Lady Malaika
Some day I'll return, wait and see
Walk in the sand and l'm happy with you
We shall be loving and true
Oh I sure love Malaika
With all of my heart
I will always be faithful and true, yeah true

Sun of Jamaica, the dreams of Malaika
Your love is my sweet memory
Sun of Jamaica, Blue Lady Malaika
Some day I'll return, wait and see...
Lyrics from http://www.pohodar.com

SLUNCE JAMAJKY
GOOMBAY DANCE BAND

Před dlouhou dobou, když jsem byl mladý kluk
Viděl jsem film "Vzpoura na Bounty"
Zářil v něm můj idol, Marlon Brando
A já cítil
Touhu po velkém dobrodružství
Spoustu nocí jsem se budil ze snů
Snů o modrých mořích, bílém písku
Rajští ptáci, motýli
a krásné horkokrevné dívky

Slunce Jamajky, sny o Malaice
Tvá láska je moje sladká památka
Slunce Jamajky, modrá Paní Malaika
Jednou se vrátím, čekej a pochop
Chodíme po pláži a já jsem s Tebou šťastný
Měli bychom se milovat a být opravdoví
Oh, já fakt miluji Malaiku.
Celým svým srdcem
Vždycky budu věrný a čestný, yeah čestný

Ale teď jsem zestárnul
Pálící touha byla příliš silná
Tak jsem si koupil letenku domů
A pak jsem našel Tebe

A našli jsme věčnou lásku
opravdu od začátku
Hvězdy padají ze zlaté laguny
Palmy se kolébají pod měsícem
Vyplouváme na křišťálové moře
V tu osudovou noc jsem přemýšlel o sobě
Udělám, co budu chtít, střádat každý deseticent
A jednoho dne se vrátím
Příjdu domů k Tobě.
A pak tu zůstanu navždy, navždy.

Slunce Jamajky, sny o Malaice
Tvá láska je moje sladká památka
Slunce Jamajky, modrá Paní Malaika
Jednou se vrátím, čekej a pochop
Chodíme po pláži a já jsem s Tebou šťastný
Měli bychom se milovat a být opravdoví
Oh, já fakt miluji Malaiku.
Celým svým srdcem
Vždycky budu věrný a čestný, yeah čestný

Slunce Jamajky, sny o Malaice
Tvá láska je moje sladká památka
Slunce Jamajky, modrá Paní Malaika
Jednou se vrátím, čekej a pochop...
Překlad z http://www.pohodar.com