GOOD KING WENCESLAS

Good King Wenceslas looked out
On the feast of Stephen
When the snow lay round about
Deep and crisp and even
Brightly shone the moon that night
Though the frost was cruel
When a poor man came in sight
Gath'ring winter fuel

"Hither, page, and stand by me
If thou know'st it, telling
Yonder peasant, who is he?
Where and what his dwelling?"
"Sire, he lives a good league hence
Underneath the mountain
Right against the forest fence
By Saint Agnes' fountain."

"Bring me flesh and bring me wine
Bring me pine logs hither
Thou and I will see him dine
When we bear him thither."
Page and monarch forth they went
Forth they went together
Through the rude wind's wild lament
And the bitter weather

"Sire, the night is darker now
And the wind blows stronger
Fails my heart, I know not how,
I can go no longer."
"Mark my footsteps, my good page
Tread thou in them boldly
Thou shalt find the winter's rage
Freeze thy blood less coldly."

In his master's steps he trod
Where the snow lay dinted
Heat was in the very sod
Which the Saint had printed
Therefore, Christian men, be sure
Wealth or rank possessing
Ye who now will bless the poor
Shall yourselves find blessing
Lyrics from http://www.pohodar.com

DOBRÝ KRÁL VÁCLAV

Dobrý král Václav se díval
Na svátek Štěpána
Jak se sníh snáší kolem
Hluboký a křupavý a hladký
Tu noc jasně zářil měsíc
Ačkoliv byl krutý mráz
Když chudý muž přišel na dohled
Sbíral dříví na topení

"Sem, páže, stoupni si ke mně
Jestli znáš, řekni,
Onen venkovan, kdo je to?
Kde je a jaké je jeho obydlí?"
"Pane, bydlí dobrou míli odtud
Pod horami
Právě naproti hradbě pralesa
U studánky Svaté Anežky."

"Přines maso a přines víno
Přines sem borová polena
Ty a já ho dnes uvidíme večeřet
Až mu to tam odneseme"
Páže a monarcha šli dál
Šli dál společně
Navzdory divoce skučícímu větru
A krutému počasí

"Pane, noc je stále tmavší
A vítr duje silněji
Mé srdce slábne, ani nevím jak
Nemůžu jít dál."
"Šlapej do mých stop, mé dobré páže
Kráčej v nich pevně
Tak překonáš zlobu zimy
Mráz, ve kterém stydne krev

Kráčel ve stopách svého pána
Tam, kde byl sníh ušlápnutý
Bylo vřelé horko
Kam Svatý vstoupil
Proto, křesťané, dejte pozor
Bohatí nebo vysoce postavení
Teď žehnejte chudým
Sami najdete požehnání
Překlad z http://www.pohodar.com