HORSE TEARS
GOLDFRAPP

Night has fallen
Mute and cold
My horse is crying

But you know there is time
But you know there is time
But you'll never learn
Keep you safe

Dare to come
But you love me still
But you'll never learn
Tears to come

You've dammed me
But you're the one
That you're forever
And they stare

But you know
That there's strength
And you love a knight
Who stewed out those tears

Years to come
But you love the tears
And you love the tears
Still love the tears
Lyrics from http://www.pohodar.com

SLZY KONĚ
GOLDFRAPP

Padla noc
Němá a chladná
Můj kůň pláče

Ale Ty víš, že je čas
Ale Ty víš, že je čas
Ale nikdy se nenaučíš
Se držet v bezpečí

Odvaž se přijít
Ale stále mě miluješ
Ale nikdy se nenaučíš
Slzy při přichodu

Zastavila jsi mne
Ale jsi jediná
Že jsi navždy
A oni zírají

Ale Ty víš
Že je tu síla
A Ty miluješ rytíře
Který v sobě dusí ty slzy

Roky k uplynutí
Ale Ty miluješ slzy
A miluješ slzy
Stále miluješ slzy
Překlad z http://www.pohodar.com