Glory Land

Over in the Glory Land
Jesus took me by the hand.
Over in the Glory Land.
Over in the Glory Land
see that happy angel band.
Over in the Glory Land.

Drifting thro’ life carelessly
eyes so dimmed I couldn’t see
walking to the Glory Land.
Sinners there are rocks ahead
devils racking in my head.
Over in the Glory Land.

I’m singin’
Over in the Glory Land
Jesus took me by the hand.
Over in the Glory Land.
Over in the Glory Land
see that happy angel band.
Over in the Glory Land.

Troubles I’ve got all my own,
meantime gonna find a home
over in the Glory Land.
Sinners there are rocks ahead,
devils racking in my head.
Over in the Glory Land.

Over in the Glory Land
Jesus took me by the hand.
Over in the Glory Land.
Over in the Glory Land
see that happy angel band.
Over in the Glory Land.
Lyrics from http://www.pohodar.com

Svatá Země

Všude ve Svaté Zemi
Mě Ježíš bral za ruku
Všude ve Svaté Zemi
Všude ve Svaté Zemi
vidíš tu veselou skupinu andělů
Všude ve Svaté Zemi

Byv lehkomyslně unášen životem,
s matnýma očima jsem nemohl vidět,
kráčejíc po Svaté zemi
Hříšníci jsou kameny vpředu,
ďáblové buší v mé hlavě
Všude ve Svaté Zemi

Zpívám
Všude ve Svaté Zemi
Mě Ježíš bral za ruku
Všude ve Svaté Zemi
Všude ve Svaté Zemi
vidíš tu veselou skupinu andělů
Všude ve Svaté Zemi

Já sám mám problémy,
mezitím najdu domov,
všude ve Svaté Zemi
Hříšníci jsou kameny vpředu,
ďáblové buší v mé hlavě
Všude ve Svaté Zemi

Všude ve Svaté Zemi
Mě Ježíš bral za ruku
Všude ve Svaté Zemi
Všude ve Svaté Zemi
vidíš tu veselou skupinu andělů
Všude ve Svaté Zemi
Překlad z http://www.pohodar.com