DOWN BY THE GLENSIDE

MIDI file (sequenced by Barry Taylor)

'Twas down by the Glenside,
I met an old woman
She was picking young nettles
and she scarce saw me coming
I listened a while to the song
she was humming
Glory O, Glory O, to the bold Fenian men.

'Tis fifty long years since
I saw the moon beaming
On strong manly forms
and their eyes with hope gleaming
I see them again, sure,
in all my daydreaming
Glory O, Glory O, to the bold Fenian men.

Some died on the Glenside,
some died near a stranger
And wise men have told us
that their cause was a failure
They fought for old Ireland
and they never feared danger
Glory O, Glory O, to the bold Fenian men.

I passed on my way,
God be praised that I met her
Be life long or short,
sure I'll never forget her
We may have brave men,
but we'll never have better
Glory O, Glory O, to the bold Fenian men.
Lyrics from http://www.pohodar.com

DOLE U GLENSIDE

melodie v MIDI souboru (autor Barry Taylor)

Bylo to dole u Glenside
Setkal jsem se se starou ženou
Trhala mladé kopřivy
a sotva mě viděla přicházet
Poslouchal jsem chvíli písničku,
kterou si prozpěvovala
Sláva O, Sláva O, odvážným Fenianským mužům

Je to padesát dlouhých let od doby,
Kdy jsem viděla měsíc zářit
Na silných mužných rysech
a jejich oči zářily nadějí
Vidím je zase, jistě,
ve všem mém denním snění
Sláva O, Sláva O, odvážným Fenianským mužům

Někteří zemřeli u Glenside,
někteří zemřeli blízko v cizině
A moudří muži nám říkali,
že příčinou toho byl neúspěch
Oni bojovali za staré Irsko
a nikdy se nebáli nebezpečí
Sláva O, Sláva O, odvážným Fenianským mužům

Pokračoval jsem v cestě,
Bůh buď pochválen, že jsem ji potkal
Ať bude můj život dlouhý nebo krátký,
jistě na ni nikdy nezapomenu
Můžeme mít statečné muže,
ale nebudeme mít nikdy lepší
Sláva O, Sláva O, odvážným Fenianským mužům
Překlad z http://www.pohodar.com