NOTHING'S GONNA CHANGE
MY LOVE FOR YOU
GLENN MEDEIROS

If I had to live my life without you near me
The days would all be empty
The nights would seem so long
With you I see forever oh so clearly
I might have been in love before
But it never felt this strong

Our dreams are young
And we both know they'll take us
Where we want to go

Hold me now
Touch me now
I don't want to live without you

Nothing's gonna change my love for you
You ought know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I'll never ask for more than your love

Nothing's gonna change my love for you
You ought know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing's gonna change my love for you

If the road ahead is not so easy,
Our love will lead the way for us
Like a guiding star
I'll be there for you if you should need me
You don't have to change a thing
I love you just the way you are
So come with me and share the view
I'll help you see forever too

Hold me now
Touch me now
I don't want to live without you

Nothing's gonna change my love for you
You ought know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I'll never ask for more than your love

Nothing's gonna change my love for you
You ought know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing's gonna change my love for you

Nothing's gonna change my love for you
You ought know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I'll never ask for more than your love

Nothing's gonna change my love for you
You ought know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I'll never ask for more than your love

Nothing's gonna change my love for you
You ought know by now how much I love you
The world may change my whole life through
But nothing's gonna change my love for you

Nothing's gonna change my love for you
You ought know by now how much I love you
One thing you can be sure of
I'll never ask for more than your love
Lyrics from http://www.pohodar.com

NIC NEZMĚNÍ
MOU LÁSKU K TOBĚ
GLENN MEDEIROS

Kdybych měl žít svůj život bez Tebe nablízku
Dny by všechny byly prázdné
Noci by se zdály tak dlouhé
S Tebou vidím navždy, oh, tak jasně
Snad jsem byl zamilovaný i dříve
Ale nikdy se to nezdálo takhle silné

Naše sny jsou mladé
A my oba víme, že nás vemou
kam budeme chtít jít

Teď mě obejmi
Teď mě pohlaď
Nechci žít bez Tebe

Nic nezmění mou lásku k Tobě
Měla bys teď vědět, jak moc Tě miluji
Jediná věc, kterou si můžeš být jistá
Nebudu nikdy žádat o víc, než o Tvou lásku

Nic nezmění mou lásku k Tobě
Měla bys teď vědět, jak moc Tě miluji
Svět může změnit skrz naskrz celý můj život
Ale nic nezmění mou lásku k Tobě

Jestli cesta vpřed není tak lehká,
naše láska nás povede svou cestou
Jako vedoucí hvězda
Budu tady pro Tebe, kdybys mě potřebovala
Nemusíš měnit jedinou věc
Miluji Tě právě takovou, jaká jsi
Tak pojď se mnou a měj se mnou společný výhled
Pomůžu Ti také vidět navždy

Teď mě obejmi
Teď mě pohlaď
Nechci žít bez Tebe

Nic nezmění mou lásku k Tobě
Měla bys teď vědět, jak moc Tě miluji
Jediná věc, kterou si můžeš být jistá
Nebudu nikdy žádat o víc, než o Tvou lásku

Nic nezmění mou lásku k Tobě
Měla bys teď vědět, jak moc Tě miluji
Svět může změnit skrz naskrz celý můj život
Ale nic nezmění mou lásku k Tobě

Nic nezmění mou lásku k Tobě
Měla bys teď vědět, jak moc Tě miluji
Jediná věc, kterou si můžeš být jistá
Nebudu nikdy žádat o víc, než o Tvou lásku

Nic nezmění mou lásku k Tobě
Měla bys teď vědět, jak moc Tě miluji
Jediná věc, kterou si můžeš být jistá
Nebudu nikdy žádat o víc, než o Tvou lásku

Nic nezmění mou lásku k Tobě
Měla bys teď vědět, jak moc Tě miluji
Svět může změnit skrz naskrz celý můj život
Ale nic nezmění mou lásku k Tobě

ic nezmění mou lásku k Tobě
Měla bys teď vědět, jak moc Tě miluji
Jediná věc, kterou si můžeš být jistá
Nebudu nikdy žádat o víc, než o Tvou lásku
Překlad z http://www.pohodar.com