ONE MORE TRY
GEORGE MICHAEL

I've had enough of danger
And people on the streets
I'm looking out for angels
Just trying to find some peace
Now I think it's time
That you let me know
So if you love me
Say you love me
But if you don't just let me go...

'Cos teacher
There are things that I don't want to learn
And the last one I had
Made me cry
So I don't want to learn to
Hold you, touch you
Think that you're mine
Because it ain't no joy
For an uptown boy
Whose teacher has told him goodbye,
goodbye, goodbye

When you were just a stranger
And I was at your feet
I didn't feel the danger
Now I feel the heat
That look in your eyes
Telling me no
So you think that you love me
Know that you need me
I wrote the song, I know it's wrong
Just let me go...

And teacher
There are things
That I don't want to learn
Oh the last one I had
Made me cry
So I don't want to learn to
Hold you, touch you
Think that you're mine
Because it ain't no joy
For an uptown boy
Whose teacher has told him goodbye,
goodbye, goodbye

So when you say that you need me
That you'll never leave me
I know you're wrong, you're not that strong
Let me go

And teacher
There are things
That I still have to learn
But the one thing I have is my pride
Oh so I don't want to
Hold you, touch you
Think that you're mine
Because there ain't no joy
For an uptown boy
Who just isn't willing to try

I'm so cold
Inside
Maybe just one more try...
Lyrics from http://www.pohodar.com

JEŠTĚ JEDEN POKUS
GEORGE MICHAEL

Mám dost nebezpečí
A lidí na ulicích
Vyhlížím anděly
Zrovna zkouším najít nějaké bezpečí
Teď myslím, že je čas
Abys mi dala vědět
Tak jestli mě miluješ
Řekni, že mě miluješ
Ale jestli ne, jen mě nech jít

Protože, učiteli
Jsou tu věci, které se nechci učit
A ta poslední, co jsem měl
Mě dohnala k pláči
Tak se nechci učit
Objímat Tě, hladit Tě
Myslet si, že jsi má
Protože to není žádné štěstí
Pro kluka z okrajové části města
Jehož učitel mu řekl sbohem,
sbohem, sbohem

Když jsi byla jen cizinkou
A já byl u Tvých nohou
Necítil jsem nebezpečí
Nyní cítím žár
Ten pohled ve Tvých očích
Mi říká ne
Tak jestli myslíš, že mě miluješ
Víš, že mě potřebuješ
Napsal jsem píseň, vím, že je to špatně
Jen mě nech jít...

A učiteli
Jsou tu věci,
které se nechci učit
A ta poslední, co jsem měl
Mě dohnala k pláči
Tak se nechci učit
Objímat Tě, hladit Tě
Myslet si, že jsi má
Protože to není žádné štěstí
Pro kluka z okrajové části města
Jehož učitel mu řekl sbohem,
sbohem, sbohem

Tak když řekneš, že mě potřebuješ
Že mě nikdy neopustíš
Vím, že jsi na omylu, nejsi silná
Nech mě jít

A učiteli
Jsou tu věci,
které se nechci učit
Ale jedna věc, kterou mám je má hrdost
Oh tak nechci
Objímat Tě, hladit Tě
Myslet si, že jsi má
Protože to není žádné štěstí
Pro kluka z okrajové části města
Který není ochotný to zkoušet

Jsem tak chladný
Uvnitř
Možná jen jeden další pokus...
Překlad z http://www.pohodar.com