SAINT NICHOLAS
GATSBY'S AMERICAN DREAM

I will fight
for the glory and future of Christmas time
Take up your steel, yeah mount your stead
Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah...
On forward, to the land of jubilee
ON DONNER! ON BLITZEN!
With hearts of ice
We've one desire, hearts on fire
For Christmas time, for Christmas time
For Christmas time, for Christmas time

Are you the giant elf from the land of old
It is I who seek the purest of souls
It is I who challenge Thee ti a duel
Those who's lives are part of you
Ha Ha Ha Ha!

La La La La La La La La La
Lyrics from http://www.pohodar.com

SVATÝ MIKULÁŠ
GATSBY'S AMERICAN DREAM

Budu bojovat
za slávu a budoucnost času Vánoc
Seber svou odvahu, jasně, začni se svou službou
Jasně, jasně, jasně, jasně, jasně...
Kupředu, do země jubilea
Na hromech, na blescích
Se srdcem z ledu
Máme jedinou touhu, srdce v ohni
Pro čas Vánoc, pro čas Vánoc
Pro čas Vánoc, pro čas Vánoc

Jsi obří elf z pradávné země?
Jsem to já, kdo hledá nejčistší z duší
Jsem to já, kdo vyzývá Thee tiho k souboji
Ti, kdož žijí jsou částí Tebe
Ha Ha Ha Ha!

La La La La La La La La La
Překlad z http://www.pohodar.com