GALWAY BAY

If you ever go across the sea to Ireland,
Then maybe at the closing of your day,
You will sit
and watch the moon rise over Cladagh
And see the sun go down on Galway Bay.

Just to hear again the ripple
of the trout stream,
The women in the meadows making hay;
And to sit beside a turf fire in the cabin
And watch the barefoot gossoons at their play.

For the breezes blowing o'er the sea to Ireland,
Are perfumed by the heather as they blow;
And the women in the uplands digging praties,
Speak a language that the strangers do not know.

For the strangers tried
top come and teach us their way
They scorned us just for being what we are;
But they might as well go chasing after moonbeams
Or light a penny candle from a star.

And if there is going
to be a life hereafter,
And somehow I am sure there's going to be,
I shall ask my God
to let me make my heaven
In that dear land across the Irish Sea.

If you ever go across the sea to Ireland,
Then maybe at the closing of your day,
You will sit
and watch the moon rise over Cladagh
And see the sun go down on Galway Bay.
Lyrics from http://www.pohodar.com

GALWAY BAY

Jestli se někdy přeplavíš přes moře do Irska
Pak možná na sklonku dne
si sedneš
a budeš se dívat, jak měsíc vychází nad Cladagh
a uvidíš, jak slunce zapadá na Galway Bay.

Jen poslouchat zurčení
pstruhového potoka
Ženy na lukách sušící seno
A sedět ve srubu u ohně z rašeliny
A pozorovat bosé kluky, jak si hrají

Protože větřík fouká do Irska přes moře,
jak vane, provoní se vůní vřesu
A ženy na výšinách kopající brambory
mluví jazykem, který cizinec nezná.

Protože cizinci zkouší
přijít nahoru a učit nás své způsoby
Pohrdají námi, protože jsme, co jsme
Ale stejně můžou jít vyštváni měsíčním paprskem
nebo světlem svíčky za penny z hvězdy.

A pokud tu
bude život po smrti
A tak nějak jsem si jistý, že bude
Měl bych požádat Boha,
aby mě nechal stvořit si své nebe
V této drahé zemi naproti Irskému moři.

Jestli se někdy přeplavíš přes moře do Irska
Pak možná na sklonku dne
si sedneš
a budeš se dívat, jak měsíc vychází nad Cladagh
a uvidíš, jak slunce zapadá na Galway Bay.
Překlad z http://www.pohodar.com