THE POWER OF LOVE
FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD

I'll protect you from the hooded claw
Keep the vampires from your door

Feels like fire
I'm so in love with you
Dreams are like angels
They keep bad at bay-bad at bay
Love is the light
Scaring darkness away, yeah

I'm so in love with you
Purge the soul
Make love your goal

The power of love
A force from above
Cleaning my soul
Flame on burn desire
Love with tongues of fire
Purge the soul
Make love your goal

I'll protect you from the hooded claw
Keep the vampires from your door
When the chips are down I'll be around
With my undying, death-defying
Love for you

Envy will hurt itself
Let yourself be beautiful
Sparkling love, flowers
And pearls and pretty girls
Love is like an energy
Rushin' rushin' inside of me

The power of love
A force from above
Cleaning my soul
Flame on burn desire
Love with tongues of fire
Purge the soul
Make love your goal

This time we go sublime
Lovers entwine-divine divine
Love is danger, love is pleasure
Love is pure-the only treasure

I'm so in love with you
Purge the soul
Make love your goal

The power of love
A force from above
Cleaning my soul
The power of love
A force from above
A sky-scraping dove

Flame on burn desire
Love with tongues of fire
Purge the soul
Make love your goal

I'll protect you from the hooded claw
Keep the vampires from your door
Lyrics from http://www.pohodar.com

SÍLA LÁSKY
FRANKIE GOES TO HOLLYWOOD

Ochráním Tě před zahaleným pařátem,
zaženu vampýry od Tvých dveří

Cítím to jako oheň
Jsem do Tebe tolik zamilovaný
Sny jsou jako andělé
Udržují zlo za zátokou zla
Láska je světlo
Děsivá temnota je pryč, jasně

Jsem do Tebe tolik zamilovaný
Očisti duši
Ať je láska Tvým cílem

Síla lásky
Síla shůry
Čistí mou duši
Plamen žhnoucí touhy
Láska s ohnivými jazyky
Očisti duši
Ať je láska Tvým cílem

Ochráním Tě před zahaleným pařátem,
zaženu vampýry od Tvých dveří
Když půjde do tuhého, já budu u Tebe
S mou nehynoucí, smrti vzdorující
láskou k Tobě

Závist ublíží sama sobě
Nech sebe sama být krásnou
Oslnivá láska, květiny
a perly a krásné dívky
Láska je jako energie
Řítící se, řítící se v mém nitru

Síla lásky
Síla shůry
Čistí mou duši
Plamen žhnoucí touhy
Láska s ohnivými jazyky
Očisti duši
Ať je láska Tvým cílem

Teď kráčíme k dokonalosti
Láska propletená, božská, božská
Láska je nebezpečí, láska je potěšení
Láska je ryzí, jediný opravdový poklad

Jsem do Tebe tolik zamilovaný
Očisti duši
Ať je láska Tvým cílem

Síla lásky
Síla shůry
Čistí mou duši
Síla lásky
Síla shůry
Do mraků se deroucí holubička

Plamen žhnoucí touhy
Láska s ohnivými jazyky
Očisti duši
Ať je láska Tvým cílem

Ochráním Tě před zahaleným pařátem,
zaženu vampýry od Tvých dveří
Překlad z http://www.pohodar.com