GUNFIGHT AT THE O.K. CORRAL
FRANKIE LAINE

O.K corral O.K corral
There the outlaw band
make their final stand
O.K corral
Oh my dearest one must die
Lay down my gun or
take the chance of losing you forever
Duty calls
My backs against the wall
Have you no kind word to say
Before I ride away
Away
Your love your love
I need
Your love
Keep the flame let it burn
Until I return
from the gunfight at O.K corral
If the lord is my friend
We'll meet at the end
Of the gunfight at O.K corral
Gunfight at O.K corral
Boot hill Boot hill
So cold so still
There they lay side by side
The killers that died
In the gunfight at O.K corral
O.K corral
Gunfight at O.K corral
Lyrics from http://www.pohodar.com

PŘESTŘELKA U O.K. CORRALU
FRANKIE LAINE

O. K. corral, O. K. corral
Tady banda, stojící mimo zákon,
zaujala své konečné postavení
O. K. corral
Oh, můj jediný nejdražší musí zemřít
Odhoď mou zbraň nebo
ber šanci ztratit Tě navždy
Povinnost volá
Moje záda proti zdi
Nemáš žádné vlídné slovo, které můžeš říct
Dříve, než odjedu pryč
Pryč
Tvou lásku, Tvou lásku
Potřebuju
Tvou lásku
Udržuj ten plamen, nech ho pálit
Dokud se nevrátím
z přestřelky u O.K. corralu
Jestli Pán je můj přítel
Sejdeme se, až skončí
Přestřelka u O.K. corralu
Přestřelka u O.K. corralu
Boot hill, Boot hill
Stále tak chladný
Tady leží bok po boku
Zabijáci, kteří zemřeli
V přestřelce u O.K. corralu
O.K. corral
Přestřelka u O.K. corralu.
Překlad z http://www.pohodar.com
Pokud si to z doby kdy jsem četl westerny dobře pamatuji, corral je španělské slovo pro ohradu pro dobytek, vytvořenou z hradby trnitých keřů. Přestřelka u O.K. corralu je - mám dojem - skutečná historická událost, ale její podrobnosti neznám. V roce 1957 byl podle toho natočen film.