STRANGERS IN THE NIGHT
FRANK SINATRA

Strangers in the night exchanging glances
Wond'ring in the night
What were the chances we'd be sharing love
Before the night was through.

Something in your eyes was so inviting,
Something in your smile was so exciting,
Something in my heart,
Told me I must have you.

Strangers in the night, two lonely people
We were strangers in the night
Up to the moment
When we said our first hello.
Little did we know
Love was just a glance away,
A warm embracing dance away and...

Ever since that night we've been together.
Lovers at first sight, in love forever.
It turned out so right,
For strangers in the night.

Love was just a glance away,
A warm embracing dance away

Ever since that night we've been together.
Lovers at first sight, in love forever.
It turned out so right,
For strangers in the night.

Do dody doby do
do doo de la
da da da da ya
Lyrics from http://www.pohodar.com

CIZINCI V NOCI
FRANK SINATRA

Cizinci v noci vyměňující si letmé pohledy
Divící se v noci,
kde byly ty šance, abychom mohli sdílet lásku
Dokud noc neskončila

Něco ve Tvých očích bylo tak svůdné,
něco ve Tvém úsměvu bylo tak vzrušující,
něco v mém srdci
mi říkalo, že Tě musím mít

Cizinci v noci, dva osamělí lidé
Byli jsme cizinci v noci
Až do té chvíle
Když jsme řekli naše první ahoj
Téměř jsme věděli,
že láska přichází jen o letmý pohled dál
O jeden hřejivý tanec v objetí dál

Od té noci jsme spolu
Zamilovaní na první pohled, navždy zamilovaní
Dopadlo to tak dobře,
pro cizince v noci

Láska přicházela jen o letmý pohled dál
O jeden hřejivý tanec v objetí dál

Od té noci jsme jsme spolu
Zamilovaní na první pohled, navždy zamilovaní
Dopadlo to tak dobře,
pro cizince v noci

Do dody doby do
do doo de la
da da da da ya
Překlad z http://www.pohodar.com