FIDDLERS GREEN

As I walked by the dockside one evening so fair
To view the salt waters and take in the salt air
I heard an old fisherman singing a song
Oh, take me away boys me time is not long

Wrap me up in me oilskins and jumper
No more on the docks I'll be seen
Just tell me old shipmates, I'm taking a trip mates
And I'll see you someday on Fiddlers Green

Now Fiddlers Green is a place I've heard tell
Where the fishermen go if they don't go to hell
Where the water is fair and the dolphins do play
And the cold coast of Greenland is far, far away

Wrap me up in me oilskins and jumper
No more on the docks I'll be seen
Just tell me old shipmates, I'm taking a trip mates
And I'll see you someday on Fiddlers Green

Where the skies are all clear and there's never a gail
And the fish jump on board with one swish on their tail
Where you lie at your leisure, there's no work to do
And the skipper's below making tea for the crew

Wrap me up in me oilskins and jumper
No more on the docks I'll be seen
Just tell me old shipmates, I'm taking a trip mates
And I'll see you someday on Fiddlers Green

Now when you're in dock and the long trip is through
There's pubs and there's clubs and there's lassies there too
And the girls are all pretty and the beer is all free
And there's bottles of rum growing on every tree.

Wrap me up in me oilskins and jumper
No more on the docks I'll be seen
Just tell me old shipmates, I'm taking a trip mates
And I'll see you someday on Fiddlers Green

Now I don't want a harp nor a halo, not me
Just give me a breeze on a good rolling sea
I'll play me old squeeze-box as we sail along
With the wind in the riggin' to sing me a song

Wrap me up in me oilskins and jumper
No more on the docks I'll be seen
Just tell me old shipmates, I'm taking a trip mates
And I'll see you someday on Fiddlers Green
Lyrics from http://www.pohodar.com

FIDDLERS GREEN

Když jsem kráčel přístavem jedním pěkným večerem
Abych viděl slanou vodu a cítil slaný vzduch
Slyšel jsem starého rybáře zpívat písničku
Oh, vemte mě pryč, kluci, můj čas není dlouhý

Zabalte mě do mého pláště a haleny
Více už mě v přístavu neuvidíte
Jen řekněte mým parťákům, dělám si výlet, kamarádi
A jednou se uvidíme na Fiddlers Green

Teď Fiddlers Green je místo, slyšel jsem vyprávět
Kam rybáři jdou, když nechtějí jít do pekla
Kde voda je krásná a hrají si tu delfíni
A ledové pobřeží Grónska je daleko, moc daleko

Zabalte mě do mého pláště a haleny
Více už mě v přístavu neuvidíte
Jen řekněte mým parťákům, dělám si výlet, kamarádi
A jednou se uvidíme na Fiddlers Green

Kde nebe je čisté a nikdy není bouře
A ryby skáčou na palubu jedním mávnutím ocasu
Kde pohodlně ležíš, není tu co na práci
A kapitán dole vaří pro posádku čaj

Zabalte mě do mého pláště a haleny
Více už mě v přístavu neuvidíte
Jen řekněte mým parťákům, dělám si výlet, kamarádi
A jednou se uvidíme na Fiddlers Green

Teď, když jsi v přístavu a dlouhý výlet je u konce
Jsou tam hospody a jsou tam bary a jsou tam taky holky
A všechno to jsou pěkné kóči a pivo je všude zdarma
A láhve rumu tam rostou na každém stromě

Zabalte mě do mého pláště a haleny
Více už mě v přístavu neuvidíte
Jen řekněte mým parťákům, dělám si výlet, kamarádi
A jednou se uvidíme na Fiddlers Green

Teď nechci harfu ani svatozář, já ne
Jen mi dej vítr na dobře zvlněném moři
Budu hrát na svou starou tahací harmoniku, jak budem plout
S větrem v lanoví si zpívat písničku

Zabalte mě do mého pláště a haleny
Více už mě v přístavu neuvidíte
Jen řekněte mým parťákům, dělám si výlet, kamarádi
A jednou se uvidíme na Fiddlers Green
Překlad z http://www.pohodar.com