FAREWELL TO THE RHONDDA

Well, my father was a miner,
and his father was before him,
He always had been proud to work the coal
But since they fell 'neath Roben's axe,
All the lads have got the sack
And away to work in England we must go!

Farewell ye colliery workers,
the muffler and the cap
Farewell ye Rhondda valley girls,
we never will come back
The mines they are a-closin',
and the valleys they're all doomed
There's no work in the Rhondda boys,
we'll be in London soon

No more the chapel singin',
that long ago has left us
And the public house
no more the miner's songs
And the populations' droppin'
For the boot wheels they are stoppin',
And I can't afford to stay here very long

Farewell ye colliery workers,
the muffler and the cap
Farewell ye Rhondda valley girls,
we never will come back
The mines they are a-closin',
and the valleys they're all doomed
There's no work in the Rhondda boys,
we'll be in London soon

Treherbert and Treorchy,
Tonypandy and Tynewydd
Ystrad Rhondda and Ton Pentre, all adieu
For I can no longer wait
While Parliament debates
So a fond farewell I bid to all of you!

Farewell ye colliery workers,
the muffler and the cap
Farewell ye Rhondda valley girls,
we never will come back
The mines they are a-closin',
and the valleys they're all doomed
There's no work in the Rhondda boys,
we'll be in London soon

Farewell ye colliery workers,
the muffler and the cap
Farewell ye Rhondda valley girls,
we never will come back
The mines they are a-closin',
and the valleys they're all doomed
There's no work in the Rhondda boys,
we'll be in London soon
Lyrics from http://www.pohodar.com

SBOHEM RHONDDO

No, můj otec byl horník
i jeho otec před ním.
Vždycky byl hrdý, že kope uhlí.
Ale od té doby, co padli pod Robenovou sekerou,
všichni kluci mají padáka.
Tak musíme jít pryč, pracovat do Anglie.

Sbohem, vy dělníci z uhelného dolu,
baliči a nováčci.
Sbohem, vy dívky z údolí Rhondda,
nikdy se nevrátíme zpět.
Doly, ty jsou všechny zavřené,
a údolí jsou všechna odsouzena k záhubě.
V Rhondda není žádná práce, kluci,
brzy budeme v Londýně.

Už nikdy více zpívání v kapli,
že nás dlouho předtím opustil.
A v hospodě
už nikdy víc hornické písničky
A stav populace klesá,
protože kola (těžních věží?) se zastavila
A já si nemůžu dovolit zůstat tu dlouho

Sbohem, vy dělníci z uhelného dolu,
baliči a nováčci.
Sbohem, vy dívky z údolí Rhondda,
nikdy se nevrátíme zpět.
Doly, ty jsou všechny zavřené,
a údolí jsou všechna odsouzena k záhubě.
V Rhondda není žádná práce, kluci,
brzy budeme v Londýně.

Treherberte a Treorchy,
Tonypady a Tynewydde,
Ystrade Rhonddo a Tone Pentre, všichni sbohem
Protože nemůžu déle čekat,
zatímco Parlament debatuje,
Tak pošetilé sbohem dávám vám všem!

Sbohem, vy dělníci z uhelného dolu,
baliči a nováčci.
Sbohem, vy dívky z údolí Rhondda,
nikdy se nevrátíme zpět.
Doly, ty jsou všechny zavřené,
a údolí jsou všechna odsouzena k záhubě.
V Rhondda není žádná práce, kluci,
brzy budeme v Londýně.

Sbohem, vy dělníci z uhelného dolu,
baliči a nováčci.
Sbohem, vy dívky z údolí Rhondda,
nikdy se nevrátíme zpět.
Doly, ty jsou všechny zavřené,
a údolí jsou všechna odsouzena k záhubě.
V Rhondda není žádná práce, kluci,
brzy budeme v Londýně.
Překlad z http://www.pohodar.com