FAREWELL TO CARLINGFORD

When I was young and in my prime
And could wander wild and free
There was always a longing in my mind
To follow the call of the sea

Chorus:
So, I'll sing farewell to Carlingford
And farewell to Greenore
And I'll think of you both day and night
Until I return once more
Until I return once more

On all of the stormy seven seas
I have sailed before the mast
And on every voyage I ever made
I swore it would be my last

Chorus

Now, I had a girl called Mary Doyle
And she lived in Greenore
And the foremost thought was in her mind
Was to keep me safe on shore

Chorus

Now, the landsman's life is all his own
He can go or he can stay
But when the sea gets in your blood
When she calls, you must obey
Lyrics from http://www.pohodar.com

Chorus

SBOHEM CARLINGFORDE

Když jsem byl mladý a v rozkvětu
A mohl se náhodně a volně toulat
Pořád jsem myslel na jednu touhu
Následovat volání moře

Refrén:
Tak budu zpívat, sbohem Carlingforde
A sbohem Greenore
Budu na tebe myslet dnem i nocí
Dokud se jednou nevrátím
Dokud se jednou nevrátím

Na všech sedmi bouřlivých mořích
Jsem se plavil pod stěžněm
A na každé plavbě, na které jsem byl
Jsem přísahal, že bude má poslední

Refrén

Teď mám kóču jménem Mary Doyle
A ta žije v Greenore
A první myšlenkou v její hlavě
Bylo jak mě bezpečně zdržet na souši

Refrén

Teď, když život suchozemce je jeho životem
Může jít nebo může zůstat
Ale když se Ti moře dostane do krve
Když zavolá, musíš poslechnout

Refrén
Překlad z http://www.pohodar.com