FLAMES OF LOVE - FANCY

What kind of man, what kind of man am I ?
I try to walk where I just fell,
I try to break a secret spell,
In your eyes I feel the flames of love.

Flames of love, flames of love,
I'm drowning in the sea of love
And enough is never enough.
When I find myself deep in your eyes
Over and over again - Flames of love.

What kind of fool, what kind of fool am I ?
I look for shadows in the sun,
For memories of days to come,
In your eyes I feel the flames of love.

Flames of love, flames of love,
I'm drowning in the sea of love
And enough is never enough.
When I find myself deep in your eyes
Over and over again - Flames of love.

I surrender to sweet death in your arms
In a wave of lustful life. You touch me so deep,
I cry out melting in the flames of love.

Flames of love, flames of love,
I'm drowning in the sea of love
And enough is never enough.
When I find myself deep in your eyes
Over and over again - Flames of love.
Lyrics from http://www.pohodar.com

PLAMENY LÁSKY

Jaký člověk, jaký člověk jsem já?
Zkouším jít tam, kde jsem spadl,
zkouším prolomit tajnou šifru,
ve Tvých očích já cítím plameny lásky.

Plameny lásky, plameny lásky.
Topím se v moři lásky.
A dost, není nikdy dost.
Když jsem se našel v hlubinách Tvých očí.
Zase a znovu - Plameny lásky.

Jaký blázen, jaký blázen jsem já.
Hledám stíny na slunci,
na paměť dnů, které příjdou,
ve Tvých očích já cítím plameny lásky.

Plameny lásky, plameny lásky.
Topím se v moři lásky.
A dost, není nikdy dost.
Když jsem se našel v hlubinách Tvých očí.
Zase a znovu - Plameny lásky.

Vydávám se sladké smrti v tvých rukách,
ve vlnách smyslné lásky. Dotýkáš se mě tak něžně,
Já křičím rozkoší v plamenech lásky.

Plameny lásky, plameny lásky.
Topím se v moři lásky.
A dost, není nikdy dost.
Když jsem se našel v hlubinách Tvých očí.
Zase a znovu - Plameny lásky.
Překlad z http://www.pohodar.com