THERE YOU'LL BE
FAITH HILL

When I think back
On these times
And the dreams
We left behind
I'll be glad 'cause
I was blessed to get
To have you in my life
When I look back
On these days
I'll look and see your face
You were right there for me

[Chorus:]
In my dreams
I'll always see you soar
Above the sky
In my heart
There will always be a place
For you for all my life
I'll keep a part
Of you with me
And everywhere I am
There you'll be

Well you showed me
How it feels
To feel the sky
Within my reach
And I always
Will remember all
The strength you
Gave to me
Your love made me
Make it through
Oh, I owe so much to you
You were right there for me

[Repeat chorus]

'Cause I always saw in you
My light, my strength
And I want to thank you
Now for all the ways
You were right there for me
You were right there for me
For always

[Repeat chorus]
Lyrics from http://www.pohodar.com

BUDEŠ TADY
FAITH HILL

Když zpětně přemýšlím
O těch časech
A snech
Kterých jsme se vzdali
Budu štastný, protože
Protože jsem byl požehnán dát
Mít Tě ve svém životě
Když se ohlédnu zpět
Do těch dnů
Koukám a vidím Tvou tvář
Byla jsi tu přesně pro mě

[Refrén:]
V mých snech
Tě budu vždycky vidět, jak letíš
Nahoře na nebi
V mém srdci
Tady bude vždycky místo
Pro Tebe, pro celý můj život
Nechala jsi část
Sebe u mě
A kdekoliv jsem
Tam budeš Ty

Dobře, Ty jsi mi ukázala
Jaký je to pocit
Vnímat nebe
V mém dosahu
A já vždycky
Budu vzpomínat na všechnu
Tvou sílu
Kterou jsi mi dala
Tvá láska mi pomohla
To překonat
Oh, tolik Ti toho dlužím
Byla jsi tu přesně pro mě

[Opakuje se refrén]

Protože já v Tobě vždycky viděl
Mé světlo, mou sílu
A chci Ti poděkovat
Teď, všemi způsoby
Byla jsi tu přesně pro mě
Byla jsi tu přesně pro mě
Pro vždycky

[Opakuje se refrén]
Překlad z http://www.pohodar.com