EVERYBODY'S FOOL
EVANESCENCE

Perfect by nature
Icons of self indulgence
Just what we all need
More lies about a world that

Never was and never will be
Have you no shame don't you see me
You know you've got everybody fooled

Look here she comes now
Bow down and stare in wonder
Oh how we love you
No flaws when you're pretending
But now I know she

Never was and never will be
You don't know how you've betrayed me
And somehow you've got everybody fooled
Without the mask where will you hide
Can't find yourself lost in your lie

I know the truth now
I know who you are
And I don't love you anymore

It never was and never will be
You're not real and you can't save me
Somehow now you're everybody's fool
Lyrics from http://www.pohodar.com

VŠICHNI JSOU BLÁZNI
EVANESCENCE

Perfektní od přírody
Ikony sebezalíbení
Co jen všichni potřebujeme
Více lží o tom světě

Nic nebylo a nic nebude
Nestydíš se, když mě vidíš
Víš, že každého poblázníš

Podívete ona zde přichází
Doprovázená a zírající v údivu
Oh, jako my Tě milujeme
Když se odvážíš, nemá to chybu
Ale teď vím, že ona

Nikdy nebyla a nikdy nebude
Nevíš, jak jsi mě zradila
A jakkoli každého poblázníš
Bez masky, za kterou se skrýváš
Nemůžeš najít sebe, skrytou ve svých lžích

Teď vím pravdu
Vím, kdo jsi
A už Tě víc nemiluji

Nikdy to nebylo a nikdy nebude
Nejsi skutečná a nemůžeš mě zachránit
Jakkoli jsou teď všichni blázni.
Překlad z http://www.pohodar.com