DON'T ASK ME WHY
EURYTHMICS

Miracle of miracles
Look what the night dragged in
It's a pocket full of misery
And trouble on the wind
You spoiled the best years
Of your life
You took them all in vain
Now you think that you're forgiven
But you can't be born again

And you say
Why?
You say why?
You say why?
Don't ask me why

I don't love you anymore
I don't think I ever did
And if you ever had
Any kind of love for me
You kept it all so well hid...

Promises sweet promises
You kept them from your mind
Like all the lost forgotten things
You never seemed to find
Like all the disappointments
You displayed upon your shelf
Now you've got no-one to turn to
You've got no-one but yourself

And you say
Why?
Lyrics from http://www.pohodar.com

NEPTEJ SE MĚ PROČ
EURYTHMICS

Zázrak zázraků
Podívej, jak táhne noc
Je to kapsa, plná smutku
A přivátých problémů
Pokazil jsi nejlepší léta
Svého života
Všechny jsi je promarnil
Teď si myslíš, že Ti je odpuštěno
Ale nemůžeš ze znovu zrodit

A říkáš
Proč?
Říkáš proč?
Říkáš proč?
Neptej se mě proč

Už Tě nemiluju
Nemyslím, že jsem kdy milovala
A jestli jsi někdy
Cítil ke mně nějakou lásku
Držel jsi ji příliš dobře skrytou

Sliby, sladké sliby
Nezatěžoval sis s nimi hlavu
Jako se všemi ztracenými zapomenutými věcmi
Nevypadal bys, že bys to někdy poznal
Jako všechna ta zklamání
Vystavoval jsi v polici
Teď nemáš nikoho, na koho by ses obrátil
Nemáš nikoho, jen sebe

A říkáš
Proč?
Překlad z http://www.pohodar.com