CARRIE
EUROPE

When light goes down, I see no reason
For you to cry.
We've been through this before
In every time, in every season,
God knows I've tried
So please don't ask for more.

Can't you see it in my eyes
This might be our last goodbye

Carrie, Carrie,
things they change my friend
Carrie, Carrie,
maybe we'll meet again

I read your mind, with no intentions
Of being unkind,
I wish I could explain
It all takes time,
a whole lot of patience
If it's a crime,
how come I feel no pain.
Lyrics from http://www.pohodar.com

CARRIE
EUROPE

Když světla ubývá, nevidím důvod
proč bys měla plakat.
Tohle už jsme měli za sebou dříve
Pokaždé, v každém období.
Bůh ví, že jsem unavený
Tak prosím, nežádej o víc.

Cožpak to nevidíš v mých očích
Tohle může být naše poslední sbohem

Carrie, Carrie
věci se mění, má přítelkyně
Carrie, Carrie
snad se znovu setkáme

Čtu ve Tvé mysli bez jakýchkoliv úmyslů
Být nepřátelský
Kéž bych mohl vysvětlit,
že to všechno potřebuje čas,
celou spoustu trpělivosti
Jestli to je hřích,
jak to příjde, že necítím žádnou bolest.
Překlad z http://www.pohodar.com