EROTIC DREAMS
E-ROTIC

I know you're there, alone in your bed
And I want you to think of me
And I want you to imagine how it would be
Feeling my body
So close, so hot and so tender
And you hear me whispering in your ears
Words you've never heard before
Oh, listen, baby
And when you fall asleep
I want you to dream of me
And I know your dreams will tell you
All that could happen
When you taste my salty skin
So wet, so sweet, so long it
And your body discovers every spots
Spots you've never touched before
Oh, touch me, baby,
Touch me, touch, touch
Touch me baby
Oh, come on, touch me, baby
Oh, I need you, come on
Touch me
Ahhh, ahhh, ahhh, ahhh, ahhh, ohhh
Lyrics from http://www.pohodar.com

EROTICKÉ SNY
E-ROTIC

Vím, že jsi tady, sám ve své posteli
A chci, abys myslel na mě
A chci, aby sis představil, jaké by to bylo
Cítit mé tělo
Tak blízko, tak horké a tak vláčné
A slyšíš můj šepot do Tvých uší
Slova, která jsi nikdy předtím neslyšel
Oh, naslouchej, miláčku
A když usneš
Chci, abys snil o mě
A víš, že Tvé sny Ti řeknou
Všechno, co by se mohlo stát
Když poznáš chuť mé slané kůže
Tak vlhké, tak sladké, tak ji chtěj
A Tvé tělo objeví každé místo
Místa, kterých ses nikdy předtím nedotkl
Oh, dotkni se mě, miláčku
Dotkni se mě, dotkni, dotkni
Dotkni se mě, miláčku
Oh, jen do toho, dotkni se mě, miláčku
Oh, potřebuju Tě, no tak
Dotkni se mě
Ahhh, ahhh, ahhh, ahhh, ahhh, ahhh
Překlad z http://www.pohodar.com