CROWN OF THORNS
ERASURE

Fire of the sun flowers crumble into dust
The seed shall scatter and die
Light in her eyes pours black on their lives
We gather round a funeral pyre

And here we stand
In old England's land
Shattered glass on the ground
There are no words
To console this earth
To restore old England's pride

Never in a million or so years
Did we suffer so much bloodshed

Here comes the man with
the warm and gentle hands
Her name burned into his brow
Scorn in her eyes her back to the cries
We spit upon the life that never was

And here we stand
In old England's land
The rose is choked by it's thorn
She will cast salt
For your wound
Old England wears no crown

Never in a million or so years
Did we suffer so much bloodshed

Never in a million or so years
We didn't want to hurt you
But it's not over yet

No never in a million or so years
Did we suffer so much bloodshed
Lyrics from http://www.pohodar.com

TRNOVÁ KORUNA
ERASURE

Oheň slunečnic se rozpadá v prach
Semeno se musí rozpadnout a zahynout
Světlo z jejích očí se černě řine jejich životy
Shromažďujeme se kolem pohřební hranice

A stojíme tady
Ve staré Anglii
Roztříštěné sklo na zemi
Není žádné slovo
K uklidnění této země
K obnovení staré anglické pýchy

Nikdy v milionu let
Jsme netrpěli takovým proléváním krve

Tady přichází muž s
vřelýma a jemnýma rukama
Její jméno vypálené na jeho čele
Opovržení v jejích očích ji přivádí k pláči
Pliveme na život, který nikdy nebyl

A stojíme tady
Ve staré Anglii
Růže je udušená vlastními trny
Ona hodí sůl
Na Tvou ránu
Stará Anglie nenosí žádnou korunu

Nikdy v milionu let
Jsme netrpěli takovým proléváním krve

Nikdy v milionu let
Jsme ti nechtěli ublížit
Ale nic není ještě u konce

Nikdy v milionu let
Jsme netrpěli takovým proléváním krve
Překlad z http://www.pohodar.com