PILGRIM
ENYA

Pilgrim, how you journey
On the road you chose
To find out why the winds die
And where the stories go.

All days come from one day
That much you must know,
You cannot change what's over
But only where you go.

One way leads to diamonds,
One way leads to gold,
Another leads you only
To everything you're told.

In your heart you wonder
Which of these is true;
The road that leads to nowhere,
The road that leads to you.

Will you find the answer
In all you say and do?
Will you find the answer
In you?

Each heart is a pilgrim,
Each one wants to know
The reason why the winds die
And where the stories go.

Pilgrim, in your journey
You may travel far,
For pilgrim it's a long way
To find out who you are...

Pilgrim, it's a long way
To find out who you are...

Pilgrim, it's a long way
To find out who you are...
Lyrics from http://www.pohodar.com

POUTNÍK
ENYA

Poutníku, jak putuješ
po cestě, jíž sis zvolil,
abys objevil, proč větry zmírají
a kam odcházejí příběhy.

Po jednom dni přichází všechny ostatní
Tolik toho musíš vědět
Nemůžeš změnit, co už skončilo
Jen to, kam kráčíš.

Jedna cesta vede k diamantům
Jedna cesta vede ke zlatu
Další vedou jen Tebe
ke všemu o čem Ti bylo řečeno

Ve Tvém srdci žasneš
Co z toho je pravda
Cesta, která nikam nevede
Cesta, která vede k Tobě

Najdeš odpověď
na vše, co jsi řekl a učinil?
Najdeš odpověď
v sobě?

Každé srdce je poutníkem
Každý chce vědět
důvod, proč větry zmírají
a kam odcházejí příběh.

Poutníku, na Tvé cestě
můžeš putovat daleko.
Pro poutníka je to dlouhá cesta
než shledá, kdo je...

Poutníku, je to dlouhá cesta
než shledáš, kdo jsi...

Poutníku, je to dlouhá cesta
než shledáš, kdo jsi...
Překlad z http://www.pohodar.com