PAINT THE SKY WITH STARS
ENYA

Suddenly before my eyes
Hues of indigo arise
With them how my spirit sighs
Paint the sky with stars

Only night will ever know
Why the heavens never show
All the dreams there are to know
Paint the sky with stars

Who has paced the midnight sky?
So a spirit has to fly
As the heavens seem so far
Now who will paint the midnight star?

Night has brought to those who sleep
Only dreams they cannot keep
I have legends in the deep
Paint the sky with stars

Who has paced the midnight sky?
So a spirit has to fly
As the heavens seem so far
Now who will paint the midnight star?

Place a name upon the night
One to set your heart alight
And to make the darkness bright
Paint the sky with stars.
Lyrics from http://www.pohodar.com

NAMALUJ NEBE S HVĚZDAMI
ENYA

Náhle před mýma očima
Vyvstává odstín indigové modři
S tím, jak můj duch vzdychá
Namaluj nebe s hvězdami

Jenom noc vždy bude vědět
Proč nebe nikdy nezjeví
Všechny sny, které zná
Namaluj nebe s hvězdami

Kdo kráčel půlnočním nebem?
Tak duch musel letět
Jak se nebe zdá být tak daleko
Teď kdo namaluje plnoční hvězdu?

Noc přinesla tomu, kdo spí
Jen sny, které nemohou zůstat
V hloubce mám legendy
Namaluj nebe s hvězdami

Kdo kráčel půlnočním nebem?
Tak duch musel letět
Jak se nebe zdá být tak daleko
Teď kdo namaluje plnoční hvězdu?

Umísti jméno za noci
Jedno, aby Tvé srdce vystoupilo
Aby byla temnota jasnější
Namaluj nebe s hvězdami
Překlad z http://www.pohodar.com