ORINOCO FLOW - ENYA

Let me sail, let me sail,
let the Orinoco flow,
Let me reach, let me beach
on the shores of Tripoli.
Let me sail, let me sail,
let me crash upon your shore,
Let me reach, let me beach
far beyond the Yellow Sea.

From Bissau to Palau
- in the shade of Avalon,
From Fiji to Tiree
and the Isles of Ebony,
From Peru to Cebu
hear the power of Babylon,
From Bali to Cali
- far beneath the Coral Sea.

From the North to the South,
Ebudae into Khartoum,
From the deep sea of Clouds
to the island of the moon,
Carry me on the waves
to the lands I've never been,
Carry me on the waves
to the lands I've never seen.

We can sail, we can sail...
We can steer, we can near
with Rob Dickins at the wheel,
We can sigh, say goodbye
Ross and his dependencies
We can sail, we can sail...
Lyrics from http://www.pohodar.com

PROUD ORINOKA

Nech mě plout, nech mě plout,
nech proudit Orinoko.
Nech mě doplout, nech mě přistát
na pobřeží Tripoli.
Nech mě plout, nech mě plout,
nech mě ztroskotat na Tvém pobřeží.
Nech mě doplout, nech mě přistát
daleko za Žlutým mořem.

Z Bissau do Palau
- ve stínu Avalonu.
Z Fidži na Tiree
a ostrovy Ebony.
Z Peru na Cebu
vnímat sílu Babylónu.
Z Bali na Cali
- daleko za Korálové moře.

Z severu na jih,
Ebudae do Khartounu,
Z hlubokého moře z mraků
na ostrov na měsíci,
Nes mě na vlnách
do zemí, kde jsem nikdy nebyla.
Nes mě na vlnách
do zemí, které jsem nikdy neviděla.

Můžeme plout, můžeme plout...
Můžeme (někam) mířit, můžeme se blížit
s Robem Dickinsem u kormidla.
Můžeme vzdychat, říkat nashledanou
Rossovi a jeho poddaným.
Můžeme plout, můžeme plout...
Překlad z http://www.pohodar.com