ONCE YOU HAD GOLD - ENYA

Once you had gold,
Once you had silver,
Then came the rains
out of the blue.
Ever and always.
Always and ever.
Time gave both darkness
and dreams to you.

Now you can see
Spring becomes autumn,
leaves become gold
falling from view.
Ever and always.
Always and ever.
No-one can promise
a dream come true,
Time gave both darkness
and dreams to you.

What is the dark;
shadows around you,
why not take heart
in the new day?
Ever and always.
Always and ever.
No-one can promise
a dream for you,
Time gave both darkness
and dreams to you.
Lyrics from http://www.pohodar.com

KDYSI JSI MĚL ZLATO

Kdysi jsi měl zlato,
Kdysi jsi měl stříbro,
Pak přišly deště
pryč bylo modro.
Někdy a stále.
Stále a někdy.
Čas Ti přinesl jak stíny,
tak sny.

Nyní můžeš vidět
Jaro přechází v podzim
Listy zlátnou
Padají z nebe.
Někdy a stále.
Stále a někdy.
Nikdo nedokáže slíbit,
že sen se splní.
Čas Ti přinesl jak stíny,
tak sny.

Co je ta tma;
stíny kolem Tebe,
proč se nevzchopíš
v novém dni?
Někdy a stále.
Stále a někdy.
Nikdo nedokáže slíbit
nový sen pro Tebe.
Čas Ti přinesl jak stíny,
tak sny.
Překlad z http://www.pohodar.com