EXILE
ENYA

Cold as the northern winds
In December mornings,
Cold is the cry that rings
From this far distant shore.

Winter has come too late
Too close beside me.
How can I chase away
All these fears deep inside?

I'll wait the signs to come.
I'll find a way
I will wait the time to come.
I'll find a way home.

My light shall be the moon
And my path - the ocean.
My guide the morning star
As I sail home to you.

Who then can warm my soul?
Who can quell my passion?
Out of these dreams - a boat
I will sail home to you.
Lyrics from http://www.pohodar.com

VYHNANSTVÍ
ENYA

Studený, jako severní vítr
V prosincovém ránu
Chladný je pláč, který zvoní
Z tohoto daleko vzdáleného pobřeží.

Zima přichází příliš pozdě
Příliš blízko ke mně.
Jak můžu zaplašit
všichny ty hrůzy hluboko v sobě?

Budu čekat na znamení, abych přišla.
Najdu cestu
Vyčkám času k příchodu.
Najdu cestu domů.

Mým světlem bude měsíc
A mou cestou - oceán.
Můj doprovod ranní hvězda
Až se budu plavit domů k Tobě.

Kdo pak může varovat mou duši?
Kdo může ukojit mou vášeň?
Pryč od těchto snů - loď!
Popluji domů k Tobě.
Překlad z http://www.pohodar.com