BOOK OF DAYS
ENYA

One day, one night, one moment,
My dreams could be, tomorrow.
One step, one fall, one falter,
East or west, over earth or by ocean.
One way to be my journey,
This way could be my book of days.

Ó lá go lá, mo thuras,
An bealach fada romham.
Ó oíche go hoíche, mo thuras,
Na scéalta nach mbeidh a choích.

No day, no night, no moment,
Can hold me back from trying.
I'll fly, I'll fall, I'll falter,
I'll find my day may be,
Far and away,
Far and away.

One day, one night, one moment,
With a dream to believe in.
One step, one fall, one falter,
Found a new earth across a wide ocean.
This way became my journey,
This day ends together,
Far and away.

This day ends together,
Far and away.
Far and away.
Lyrics from http://www.pohodar.com

KNIHA DNŮ
ENYA

Jeden den, jedna noc, jedna chvíle
Mé sny mohou být zítra
Jeden krok, jeden pád, jedno zaváhání
Východ nebo západ, přes souš nebo po oceánu
Jen jediná cesta může být mou cestou
Ta cesta může být mou knihou dnů

Den za dnem mé cesty
je dlouhá pouť přede mnou.
Od noci k noci mé cesty,
Příběhy, které budou navždy.

Žádný den, žádná noc, žádná chvíle
Mě nemůže zadržet od mé snahy
Poletím, poletím, zakolísám
Najdu, že můj den snad bude
Daleko
Daleko

Jeden den, jedna noc, jedna chvíle
Se snem k uvěření
Jeden krok, jeden pád, jedno zaváhání
Nalezená nová země za širým oceánem
Tahle cesta se stala mou cestou
Tenhle den bez přestávky končí
Daleko

Tenhle den bez přestávky končí
Daleko
Daleko
Překlad z http://www.pohodar.com