RETURN TO INNOCENCE - ENIGMA

That's not the beginning of the end
That's the return to yourself
The return to innocence
Love - Devotion
Feeling - Emotion
Love - Devotion
Feeling - Emotion
Don't be afraid to be weak
Don't be too proud to be strong
Just look into your heart my friend
That will be the return to yourself
The return to innocence
If you want, then start to laugh
If you must, then start to cry
Be yourself don't hide
Just believe in destiny
Don't care what people say
Just follow your own way
Don't give up and use the chance
To return to innocence
That's not the beginning of the end
That's the return to yourself
The return to innocence
Don't care what people say
Follow just your own way
Follow just your own way
Don't give up, don't give up
To return, to return to innocence.
If you want then laugh
If you must then cry
Be yourself don't hide
Just believe in destiny.
Lyrics from http://www.pohodar.com

NÁVRAT DO DĚTSTVÍ

Na konci není začátku
Je to návrat k Tobě samému
Návrat do dětství
Láska - Oddanost
Pocit - Emoce
Láska - Oddanost
Pocit - Emoce
Neboj se být slabý
Příliš nespěchej být silným
Jen se podívej do svého srdce, můj příteli
To bude návrat k Tobě samému
Návrat do dětství
Pokud chceš, tak se začni smát
Pokud musíš, tak začni plakat
Buď svůj, nic neskrývej
Jen věř v osud
Neber ohled na to, co lidé říkají
Jdi si svou vlastní cestou
Nevzdávej se a využij šance
K návratu do dětství
Na konci není začátku
Je to návrat k Tobě samému
Návrat do dětství
Neber ohled na to, co lidé říkají
Jdi si svou vlastní cestou
Jdi si svou vlastní cestou
Nevzdávej se, neustávej
V návratu, v návratu do dětství
Pokud chceš, tak se začni smát
Pokud musíš, tak začni plakat
Buď svůj, nic neskrývej
Jen věř v osud
Překlad z http://www.pohodar.com